Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật: Nơi hỗ trợ bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên

Bích Ngọc - 07:24 07/06/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhờ tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân của Hội Nông dân các cấp TP. Hải Phòng nên tình trạng khiếu nại, khiếu kiện được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Hiểu luật nhờ CLB Nông dân với pháp luật 
Theo bà Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Hội ND TP. Hải Phòng, việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội. Đến nay, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, công  văn về chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Quyết định 81. Đồng thời các cấp Hội đã tăng cường phối hợp với UBND cùng cấp tham mưu, các ngành, các cấp có liên quan triển khai kịp thời trao đổi thông tin và chú trọng trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người dân và hội viên, ND; gắn với bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo luật định.
Hội ND Thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội xây dựng, tổ chức triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên ND như tổ chức các hội nghị, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề; được sân khấu hóa trong các tiết mục văn nghệ tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội; được lồng ghép trong xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của làng…
Đặc biệt, việc phát huy hiệu quả của Câu lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật đã giúp cho hội viên ND tiếp cận và nâng cao hiểu biết pháp luật. Qua đó, góp phần hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên ND, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Các cấp Hội cơ sở đã thành lập mới được 8 CLB Nông dân với pháp luật.
 Hội ND Hải Phòng còn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 1.015 lớp cho 75.467 lượt cán bộ, hội viên ND. Hội ND Thành phố tổ chức 3 cuộc tuyên truyền chuyên đề và lồng ghép cho 500 hội viên tham dự; phối hợp với Trung tâm TGPL thành phố, huyện, quận tổ chức 29 cuộc tuyên truyền cho 1.132 lượt hội viên ND, thành viên CLB Nông dân với pháp luật tại cơ sở. Cấp xã, phường, thị trấn tổ chức được 983 cuộc cho 74.035 lượt hội viên, ND với các nội dung thông tin, tuyên truyền như: Luật Thừa kế, Luật Đất đai 2013, Hiến pháp năm 2013, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi… 
Không chỉ có vậy, Hội ND Thành phố còn tặng 3 Tủ sách pháp luật cho CLB Nông dân với pháp luật ở các xã Tiên Minh, Tự Cường, Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng). 

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN (thứ 4 từ trái sang) thăm Tủ sách pháp luật xã Đông Sơn (Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).
Bà Nguyễn Thị Thoa cũng cho biết: Hội ND huyện Thủy Nguyên là một trong những điểm sáng trong việc phát huy hiệu quả của CLB Nông dân với pháp luật. Trong năm 2022, Hội ND huyện đã tổ chức được 145 buổi tuyên truyền cho 2.489 cán bộ, hội viên trong huyện tham dự; chỉ đạo thành lập mới được 3 CLB “Nông dân với pháp luật”, vượt chỉ tiêu của thành phố giao (2 chỉ tiêu); đồng thời vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các CLB Nông dân với pháp luật và các mô hình “Tủ sách pháp luật của ND” đã thành lập tại các xã, thị trấn. Nhờ vậy, hội viên, ND nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh địa phương được ổn định.
Phát huy vai trò của tổ hòa giải, hòa giải viên
Xác định, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật của hội viên ND. Ngoài ra, việc hòa giải thành còn góp phần hạn chế đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần giảm tải áp lực tại các cơ quan tuyến trên, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của Nhà nước và bản thân người khiếu kiện. Vì vậy, Hội ND các cấp của Thành phố Hải Phòng cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò của các tổ hòa giải, hòa giải viên 
Đến nay, Hội ND Thành phố đã tham gia giải quyết 15 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó hòa giải thành công 5 vụ, còn lại 10 đơn gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. 
Tại 184/184 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, quận trong thành phố đều có cán bộ Hội ND tham gia tổ hoà giải với 1.247 hoà giải viên. Các hoà giải viên tích cực, chủ động nắm bắt tình hình cụ thể, các mâu thuẫn trong nội bộ chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai trong hội viên, ND, cử người có uy tín để thuyết phục, hoà giải ngay từ các chi, tổ hội. 

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân ở Hải Phòng nhân ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh tư liệu
Đặc biệt, Hội ND xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên làm tốt trong công tác phối hợp với các ban, ngành địa phương giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tích cực triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ Hội về nghiệp vụ dân vận, truyền thông trong phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và hội viên, ND trên địa bàn. Đến nay, không có vụ việc, đơn thư khiếu nại của cán bộ, hội viên ND trên các lĩnh vực; không có tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp tại xã Đông Sơn liên quan đến hội viên ND và người dân” – bà Nguyễn Thị Thoa thông tin.
Ngoài ra, Hội ND thành phố cũng chủ động đăng ký với cấp ủy Đảng các nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu đề ra. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng những vấn đề được hội viên và nhân dân quan tâm như: Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn... Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các ngành cùng cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện của tổ chức Hội ND... Ngoài ra, Hội ND Thành phố đã chủ động nắm bắt, theo dõi, phát hiện những bất cập trong thực thi chính sách có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phát triển ND, xây dựng nông thôn, từ đó kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.
Trong thời gian tới, Hội ND các cấp của thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành cùng cấp tại địa phương tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, phối hợp với Hội ND cùng cấp thực hiện tốt hơn công tác PBGDPL và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cho người dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời Hội các cấp cũng tăng cường, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nội dung Quyết định 81-TTg của Thủ tướng Chính phủ thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới như đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền gắn với chuyển đổi số…