Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cùng nâng cao nhận thức, vun đắp nghĩa xóm, tình làng

Nguyễn Thu - 07:21 29/06/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Liên Bão (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã cho thấy những tác động tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân. Hoạt động của Câu lạc bộ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều hoạt cụ thể, thiết thực
Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” xã Liên Bão được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lựa chọn xây dựng mô hình điểm của huyện Tiên Du, thành lập từ tháng 4/2011. Với 33 thành viên tham gia là những cán bộ, hội viên nông dân nòng cốt, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào nông dân, do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Chủ nhiệm CLB. Thông qua việc thành lập CLB đã giúp hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật có diễn đàn để trao đổi thông tin pháp luật với nhau, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử theo đúng khuôn khổ pháp luật.

Phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân xã Liên Bão.
Ngay sau khi thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hoạt động và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Triển khai thành lập 6 nhóm cộng tác viên “Tổ tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật” tại 6 thôn trong xã. Hàng năm, CLB phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức từ 1-2 buổi tập huấn kỹ năng cộng tác viên nòng cốt, tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân trong xã. Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ thường xuyên 1 lần/ tháng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. 
Bệnh cạnh đó, việc xây dựng tủ sách pháp luật cũng được Ban Chủ nhiệm CLB chú trọng với gần 50 đầu sách các loại. Đồng thời, phối hợp với Đài truyền thanh xã sản xuất tin bài tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên hệ thống định kỳ 3 lần/tuần.
Các thành viên của CLB còn trực tiếp tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại tư vấn pháp luật cho nông dân; vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, giữ đoàn kết nội bộ trong nội bộ thôn, xóm; nâng cao cảnh giác ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực nông thôn; hướng tới giải quyết tốt các mâu thuẫn trong xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Từ đó giúp cho thành viên CLB và hội viên nông dân hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nông dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
Duy trì tình làng, nghĩa xóm nhờ CLB
Bà Đào Thị Hào – Chi hội trưởng thôn Chè, xã Liên Bão là thành viên nòng cốt, tham gia Câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập cho đến nay đã thấy rõ những tác động tích cực của CLB đối với nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân. Bà Hào chia sẻ: “Nhiều hội viên, nông dân xem CLB là nơi hỗ trợ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và thực hiện hành vi pháp luật. Nhờ vậy, các vụ mâu thuẫn, khiếu nại trên địa bàn đã giảm bớt đáng kể, các xung đột thường được giải quyết ngay từ cơ sở, hòa giải kịp thời không để xảy ra những xung đột lớn, duy trì tình làng, nghĩa xóm”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Hoạt động của CLB còn được thể hiện rõ nét ở việc thành viên của CLB đã tham gia Ban vận động tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như dự án xây dựng trường mầm non xã Liên Bão 1; dự án đất dân cư dịch vụ thôn Bái Uyên… Qua tuyên truyền, vận động đã làm cho hội viên, nông dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án, công trình, để từ đó tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của địa phương”.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (ngồi giữa) chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ với Ban Chủ nhiệm CLB.
Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, xã Liên Bão được huyện Tiên Du chỉ đạo triển khai làm điểm về thực hiện an toàn giao thông. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông gắn với các buổi sinh hoạt thường kỳ của CLB. CLB tổ chức cho các hội viên, nông dân ở 6/6 chi hội trong xã ký cam kết; xây dựng các mô hình, các tuyến đường tự quản về an toàn giao thông. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, nông dân ký cam kết và nghiêm túc, tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông – ông Nguyễn Ngọc Minh thông tin.
Đánh giá về hiệu quả CLB, bà Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Du cũng phấn khởi nói: “Bên cạnh việc phổ biến, giáo dục, vận động hội viên, nông dân tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương; hoạt động của CLB còn đóng góp tích cực trong việc khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục nhân rộng và phát triển mô hình CLB Nông dân với pháp luật nhằm góp phần tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.