Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cuộc sống bình yên nhờ hòa giải tốt

Phạm Nga - 07:36 29/07/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Mô hình điểm “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Đắk Wer (huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã góp phần giảm khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phối hợp ở các cấp Hội
Ông Hồ Gấm – Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh Đắk Nông cho biết: Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 287-KH/HNDT ngày 13/5/2022 về xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2022” và chọn xã Đăk Wer (huyện Đăk R’Lấp) để làm điểm.

Một buổi sinh hoạt của CLB Nông dân với pháp luật ở xã Đắk Wer.

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông còn chỉ đạo Hội ND các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” với 50 thành viên tại xã Đắk Wer. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Hội ND xã là Phó trưởng Ban Thường trực và đại diện một số ban ngành khác của địa phương.
Song song với việc chỉ đạo Hội ND các cấp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân, Hội ND tỉnh còn phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tổ chức được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cho nhóm cộng tác viên câu lạc bộ và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân trên địa bàn cho 250 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về Luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật hòa giải ở cơ sở…
Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã hỗ trợ cho CLB một phần kinh phí để duy trì sinh hoạt câu lạc bộ và trang bị 100 đầu sách pháp luật, tài liệu hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền pháp luật, đồng thời hướng dẫn tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền cho các thành viên CLB về Luật Khiếu nại, luật Tố cáo, Luật tiếp công dân…; thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND xã với Hội ND xã gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở ở xã, phường, thị trấn. 

“Thời gian tới, Hội Nông dân xã Đắk Wer sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tham gia tiếp dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giới thiệu những cán bộ Hội có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở; chủ động tìm hiểu nguyên dân dẫn đến khiếu kiện, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền xem xét giải quyết”.
Ông Lê Quang Dũng 
– Chủ tịch Hội ND xã Đắk Wer.

“Nhờ làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương, Hội ND các cấp đã tích cực tuyên truyền, giải thích, thuyết phục cho nông dân hiểu các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương liên quan đến khiếu nại tố cáo của nông dân để vận động, hòa giải, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của nông dân; Cán bộ, hội viên, nông dân được trang bị thêm kiến thức về pháp luật, nhất là Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Đất đai. Qua đó, vai trò của Hội ND trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được nâng lên rõ rệt, nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được giải quyết ngay tại cơ sở góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người; nâng cao vị thế của Hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở và trong nông dân” – ông Hồ Gấm chia sẻ.
Hiệu quả từ Câu lạc bộ “ND với pháp luật”
Ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch Hội ND xã Đắk Wer cho biết: Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập ngày 29/7/2022 gồm có 50 thành viên. CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng, chuyển tải kiến thức về chính sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn xã đảm bảo các quy định của pháp luật; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp.
Để thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, các thành viên của CLB được tham gia tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân; được cung cấp các thông tin mới về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản Luật hiện hành như: Luật Xây dựng; Luật Đất đai năm 2013,…  Đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong Hội ND các cấp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, môi trường, các ngành, chức năng với các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp.

Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông tặng sách cho CLB Nông dân với pháp luật xã Đắk Wer

Nhờ vậy, các thành viên của CLB nắm vững kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cũng như nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật trở thành đội ngũ nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở của địa phương. Trong năm 2022, xã Đắk Wer có 56 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, trong đó, xã đã giải quyết 44 vụ, chỉ còn 12 vụ phải chuyển cấp trên để tiếp tục xử lý. Có được kết quả như vậy cũng có một phần đóng góp từ hoạt động tích cực của Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật.
Theo ông Lê Quang Dũng, khi có mâu thuẫn, thành viên CLB trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết đúng chính sách, đúng quy định. Ban Chủ nhiệm CLB tham gia cùng chính quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia công tác giám sát ở thôn, xóm. Điều này đã góp phần làm giảm đáng kể các vụ khiếu kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. 

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ - TTg