Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang: “Dân chủ – Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”

22:38 23/09/2020 GMT+7
Ngày 23/9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo thông tin từ buổi họp báo: Đại hội đại biểu

Ngày 23/9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh buổi Họp báo. Ảnh: Vân Nguyễn

Theo thông tin từ buổi họp báo: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trên cơ sở kết quả thành công của đại hội 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 75 năm giành được độc lập với nhiều thành tựu to lớn. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này có 350 đại biểu chính thức, trong đó có 44 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 306 đại biểu được bầu từ đại hội của 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội sẽ được diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 23-25/9/2020.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tỉnh An Giang tăng trưởng qua từng năm, tỉnh luôn có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu phát triển vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư; Giải quyết bài toán khó giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Thu hút được một số doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư  lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch  vụ, công nghiệp năng lượng tái tạo; Thực hiện đồng bộ việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trung tâm với xây dựng nông thôn mới vượt  tiến độ đề ra; GRGP đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã lồng ghép nhiều nguồn lực, huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu về xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm hàng đầu, luôn có giải pháp khắc phục kịp thời các vùng bị sạt lở…

Công tác quân sự quốc phòng được quan tâm thường xuyên, an ninh – chính trị, trật tự – an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần nâng cao lòng tin trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã ghi nhận hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực; nhiều công trình có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế xã hội đã được khởi công, khánh thành, tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, có chủ đề “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội “Dân chủ – Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 2025 và xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, là động lực cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang phát huy đoàn kết, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững.

 

Vân Nguyễn