Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương tổ chức chuyên đề với sự tham gia của 14 nghìn cán bộ, đảng viên
Anh Kiều - 15:18 28/08/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Sáng 28/8, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023) bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối.
Ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại điểm cầu trụ sở Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu trực tuyến tham dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban đối ngoại Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

 Hội nghị được tổ chức với 285 điểm cầu trực tuyến, với sự tham gia của 14 nghìn cán bộ, đảng viên và đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe 2 chuyên đề: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do GS.TS Phùng Hữu Phú trình bày; Chuyên đề Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay do PGS.TS, giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng trình bày.

Thông tin chuyền đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở 3 điểm cơ bản. Đó là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu; chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu; và chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu.

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính tiên phong của Đảng. Và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, điều này luôn được khẳng định trong Điều lệ Đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này được thể hiện có hệ thống, thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam.

Điểm cầu Trung ương Hội NDVN

Chuyên đề Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay do PGS.TS, giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng trình bày đã chỉ ra tại sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nói riêng. Theo giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng, đây là một nhiệm vụ cực kỳ  quan trọng trong tình hình hiện nay, cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp, cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam XHCN thịnh vượng và hùng cường, đem lại hạnh phúc cho nhân dân 

Trên cơ sở đó, giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng đã trao đổi 3 nội dung: Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; Quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay;  Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở ý nghĩa các chuyên đề đã nghe tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh hành vi tiêu cực, suy thoái nếu có; tăng cường sự đoàn kết trong các tổ chức Đảng; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kêu gọi các cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương.

Đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cần tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TỪ KHÓA #xã hội