Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Giảm mâu thuẫn, tranh chấp nhờ hiểu luật
Kiều Anh - 07:08 28/09/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; đặc biệt hội viên, nông dân sinh sống ở khu vực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh nên đã giảm nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Hội viên, nông dân xã Hỏa Tiến được học Luật bảo vệ môi trường nên đã có ý thức bảo vệ môi trường đồng ruộng.

Không có đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan Hội Nông dân

Là thành viên của Hội đồng pháp luật, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp cùng cấp và chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, các cấp Hội đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Bộ Luật Lao động; Luật tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới Quốc gia…
Đồng thời các cấp Hội cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến các Kế hoạch, Chương trình, Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương, UBND tỉnh, trong đó chú trọng các nội dung có liên quan đến các chủ đề năm của tỉnh. 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và tạo ra thói quen nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Hội viên, nông dân đã mạnh dạn tham gia giám sát phản biện xã hội, đấu tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của nông dân.

Theo ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cho hay, từ khi Hội nhận được chỉ đạo về thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh thời gian qua đã nhận thức sâu sắc chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, nên không có đơn thư khiếu kiện gửi đến Hội. Đồng thời, thời gian qua được chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao về chương trình này.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ông Cường thông tin thêm, mặc dù nhận thức về pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân có chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng yêu cầu mong muốn, do ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân chưa đồng đều. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều làm kiêm nhiệm do đó kỹ năng tuyên truyền còn bị hạn chế; thành viên Hội đồng phối hợp đều hoạt động kiêm nhiệm, đa số là lãnh đạo của các cấp Hội, nên đã ảnh hưởng đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Chính sách cơ chế động viên, khuyến khích cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở còn chưa tương xứng, vì vậy nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Gần 59 nghìn cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trong 10 năm qua, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp Hội trong tỉnh Hậu Giang đã tuyên truyền được gần 59 cuộc cho gần 13 triệu lượt người dự; xuất bản và phát hành hơn 85 nghìn bản tin Nông dân Hậu Giang; hơn 25 nghìn tờ gấp để các cấp Hội làm tài liệu tuyên truyền.

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  trực tiếp được 504 cuộc cho hơn 8 nghìn người tham dự. Hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông”.
Đặc biệt, trên địa bàn còn có cán bộ, hội viên, nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc Khơmer, Hội ND tỉnh đã triển khai chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Khơmer), nhằm giúp cán bộ, hội viên, nông dân dễ tiếp thu kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Nhờ luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, Hội ND tỉnh Hậu Giang đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Những năm qua đã có hơn 42 nghìn lượt cán bộ Hội tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng trình độ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên.

“Trong những năm qua các cấp Hội làm tốt công tác phối hợp với ngành Tư pháp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân các quy định của pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở, những kỹ năng hòa giải, quy trình, các bước của một cuộc hòa giải. Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, giữ gìn đoàn kết trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía người được tuyên truyền, nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật. Qua đó trình độ, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên ngày càng được nâng lên”, ông Cường chia sẻ. 

 “Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh thời gian qua đã nhận thức sâu sắc chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, nên không có đơn thư khiếu kiện gửi đến Hội”.
 Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội ND Hậu Giang.