Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh xử lý kịp thời đơn thư khiếu kiện của hội viên nông dân
Kiều Anh - 07:15 15/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm qua, các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, ND luôn được Hội ND TP Hồ Chí Minh chú trọng triển khai, thực hiện. Nhờ có cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện cho Hội ND các cấp tham gia thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ đầu nên hiệu quả công tác nắm bắt, vận động hội viên ND chấp hành pháp luật ngày càng cao hơn, tỷ lệ hòa giải thành tại cơ sở đạt 63%.
Hội ND huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân và Luật Hòa giải cơ sở cho cán bộ, hội viên, ND.

Tổ chức tiếp nông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã bố trí phòng tiếp công dân và nhận đơn khiếu kiện của hội viên, nông dân tại cơ quan Hội Nông dân thành phố. Thường trực Hội Nông dân thành phố trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào thứ 6 hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu; nhờ được gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe ý kiến của nông dân, làm cơ sở cho Hội Nông dân thành phố có những chỉ đạo, tham gia, phối hợp và trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp thường xuyên rà soát, cử cán bộ chi, tổ hội tham gia vào tổ hòa giải cơ sở. Hiện các cấp Hội có 569 cán bộ chi, tổ hội tham gia vào 463 tổ hòa giải cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân các cấp đã tiếp nhận 49 đơn, trong đó có 7 đơn khiếu nại, 42 đơn phản ánh, kiến nghị; đơn thuộc thẩm quyền có 20 đơn, đã tiếp thu, xử lý 20 đơn, chuyển 29 đơn không thuộc thẩm quyền; tham gia hòa giải 303 vụ việc (tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng dân sự, vay mượn, mâu thuẫn gia đình…), trong đó hòa giải thành 192 vụ (Hội Nông dân trực tiếp hòa giải thành 7 vụ), hòa giải không thành và chuyển 111 vụ sang cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác Quyết định 81 cho hay: Thường trực Hội Nông dân thành phố và cấp huyện đã tăng cường công tác tiếp công dân, gặp gỡ đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân được chính quyền quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hỗ trợ hội viên, nông dân trong hoạt động sản xuất.

Đối với Hội Nông dân cấp xã có sự chủ động nắm bắt giải quyết và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những khó khăn bức xúc, tranh chấp của hội viên, nông dân. Xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, có năng lực, nhiệt tình và kinh nghiệm trong việc hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, xin ý kiến cấp trên kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Các mâu thuẫn được Hội Nông dân thành phố xử lý kịp thời,  nhận được sự tín nhiệm của hội viên, nông dân.

Hơn 1.340 cuộc tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức gần 1.340 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 50.966 hội viên nông dân. Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn  thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; kết hợp chuyên mục “Tư vấn pháp luật” trên trang thông tin điện tử Hội ND Thành phố và trên Bản tin “Vành Đai Xanh” được 2.280 bản tin.

Các cấp Hội phối hợp với ngành Tư pháp và ngân hàng trợ giúp pháp lý cho 46.273 lượt cán bộ, hội viên, nông dân  thuộc lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình...; tổ chức, tham gia tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền địa phương với nhân dân; thường xuyên vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành pháp luật thông qua các phong trào và hoạt động của Hội;

Ngoài ra, công tác xây dựng, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội được Hội Nông dân thành phố quan tâm thực hiện, cụ thể: Trong năm 2022, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 01 lớptập huấn nghiệp vụ công tác giám sát theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số học viên tham gia tập huấn trực tiếp tại hội nghị là 92 học viên, số học viên tham gia tập huấn trực tuyến là 1.241 học viên, đã có hơn 3.540 lượt xem video tập huấn nghiệp vụ do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phát trực tiếp trên fanpage Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 195 cán bộ Hội Nông dân các cấp nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho cán bộ, hội viên nông dân; Tổ chức tọa đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới”. Qua đó, cán bộ Hội Nông dân các cấp tiếp thu các giải pháp, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hoan: Công tác tuyên truyền pháp luật được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức thông qua sinh hoạt Hội, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các hội thi kiến thức pháp luật, kịp thời thông tin các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật. Nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên, cán bộ đã phát huy được vai trò trách nhiệm, hội viên ngày càng nâng cao về ý thức pháp luật, biết tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình, xây dựng được tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết hỗ trợ nhau trong nội bộ hội viên, nông dân.


THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG                             

TỪ KHÓA #Pháp luật