Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công Duy - 16:37 14/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - (Tapchinongthobnmoi.vn) - Thực hiện Kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, hôm nay (14/6) tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc.

Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện và nổi bật: từ nước nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực với những sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới; từ một nền nông nghiệp quy mô nhỏ, khép kín, tự cấp, tự túc đã chuyển sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hoạt động theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập; từ phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu, giản đơn đã chuyển sang cơ giới hóa, áp dụng công nghệ hiện đại, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; nông dân từ chỗ nghèo khổ, làm không đủ ăn, nay đã có những người giàu lên từ nông, lâm, ngư nghiệp; bộ mặt nông thôn càng trở nên khang trang, đẹp đẽ…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày báo cáo về kết quả về phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó có việc thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, cơ cấu lại nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng nêu đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ: “Từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu “chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ thương mại”. Nông nghiệp không chỉ là ngành kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mà là một ngành kinh tế, như vậy là không gian kinh tế đa ngành. Nếu tính GDP về nông nghiệp là rất khó, đòi hỏi tư duy nông nghiệp phải có độ mở lớn, độ mở càng lớn thì không gian và giá trị nó càng lớn”.

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có những bước phát triển nhanh; tốc độ tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra; nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn ngay cả trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 tác động nghiêm trọng, đã chứng tỏ vai trò “trụ đỡ” rất quan trọng của nền kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đạt được những thành tựu đó trước hết là nhờ những chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trực thực tiễn sinh động và sống động của phát triển nông nghiệp, nông thôn thời kỳ đổi mới.

Đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những sáng kiến đột phá, mô hình phát triển rất năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn qua gần 40 năm đổi mới. Trong đó có hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho nông nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tháo gỡ những khó khăn về thị trường đầu ra cho nông, lâm thủy sản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, tham gia chuỗi giá trị; thúc đẩy các mô hình nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và các quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi Xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông, lâm, ngư nghiệp; nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo đảm an sinh xã hội cho lao động trong khu vực nông nghiệp và nông thôn; xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế…

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban cán sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu: “Trong dự kiến của Đại hội là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính thì điều này trong khu vực Nông nghiệp như thế nào? Gắn liền với điều này chính là liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi Xanh và tiếp cận từ góc độ hệ sinh thái của kinh tế nông nghiệp. Chỉ nói Nông nghiệp là “trụ đỡ” ý nghĩa rộng của Nông nghiệp ở đây là gì?. Chúng ta không nói vai trò Nông nghiệp hiểu theo nghĩa hẹp là chỉ có trồng trọt, chăn nuôi mà chúng ta nói nhiều đến các khu vực khác như lâm nghiệp, ngư nghiệp. Nghị quyết của Trung ương về các lĩnh vực này đều có cả, nhưng trong Báo cáo Chính trị ở tầm quan điểm chủ trương thì những nội dung này phải được tích hợp với nhau và đột phá sắp tới cho lĩnh vực Nông nghiệp là cái gì?”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, ngành Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trước hết là nhờ những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; cần tiếp tục quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm “dân là gốc”; phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong thực tiễn sinh động và sống động của phát triển nông nghiệp và nông thôn thời kỳ đổi mới. Đoàn công tác đã ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.