Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Nghệ An: Đề nghị xử phạt 210 triệu đồng vì xây dựng không phép

Bùi Ánh - 07:44 29/02/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 226/BB-VPHC lập ngày 01/02/2024 của Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh; Biên bản kiểm tra hiện trạng số 378/BB-QLTTĐT do Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh lập ngày 25/01/2024, Công ty Cổ phần điện ảnh 12-9, có địa điểm xây dựng tại phường Quang Trung, thành phố Vinh bị kiến nghị xử phạt 210 triệu đồng.

Theo đó, UBND thành phố Vinh nhận được hồ sơ đề xuất của Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh về việc đề xuất xử lý vi phạm hành chính tại công trình Trung tâm điện ảnh đa chức năng tại phường Quang Trung, thành phố Vinh do Công ty Cổ phần điện ảnh 12-9 làm chủ đầu tư.

Sau khi xem xét nội dung Phiếu đề xuất số 02/ĐX-TTĐT ngày 01/02/2024 của Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh và các hồ sơ liên quan, UBND thành phố Vinh đã có ý kiến về công trình Trung tâm điện ảnh đa chức năng tại phường Quang Trung: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Công trình Trung tâm điện ảnh đa chức năng tại phường Quang Trung, thành phố Vinh xây dựng không phép

Qua kiểm tra hiện trạng, đơn vị này đã thi công ép 70 cọc ly tâm D500. Đồng thời, tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác đối với công trình phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng. Cụ thể: Trường Tiểu học Quang Trung, Trường THCS Quang Trung và các công trình lân cận khác.

Đối chiếu quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020), các hành vi vi phạm nêu trên của Công ty Cổ phần điện ảnh 12-9 không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ vì vậy tổng mức xử phạt kiến nghị áp dụng là 210 triệu đồng.

Tuy nhiên, do mức phạt nêu trên vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, vì vậy, UBND thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty CP Điện ảnh 12-9 tại dự án công trình Trung tâm điện ảnh đa chức năng ở phường Quang Trung, thành phố Vinh như sau: Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức tiền phạt 210 triệu đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng). Các biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.