Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN
20:17 29/08/2019 GMT+7
Ngày 29.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức lễ công bố các Quyết định của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN về tổ chức bộ máy, cán bộ. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Hồng Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN thừa lệnh Ban Thường vụ T.Ư Hội

Ngày 29.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức lễ công bố các Quyết định của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN về tổ chức bộ máy, cán bộ.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN trao Quyết định cho các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Trưởng phòng các đơn vị mới được thành lập thuộc Ủy ban Kiểm tra cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Hồng Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN thừa lệnh Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN  đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII, thành lập Phòng Tổng hợp – Hành chính, Phòng Nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đã trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN; Các đồng chí Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Phan giữ chức Phó Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23.8.2019.

Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – tân Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ niềm vinh dự được Ban Thường vụ tín nhiệm, bổ nhiệm. Đồng chí cũng chia sẻ về quá trình công tác và hoạt động từ khi được Đại hội VII Hội NDVN bầu vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN đến nay. “Đây là trọng trách, nhiệm vụ hết sức nặng nề, chúng tôi rất mong được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy, các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội NDVN để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”- đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị mới được thành lập thuộc Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định: Đây là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ủy ban Kiểm tra giữ chức năng phối hợp với các ban, đơn vị và các tỉnh, thành Hội; có trách nhiệm xử lý nội dung, chương trình cho phiên họp toàn thể của Ủy ban Kiểm tra và các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra theo quy định.

Với tình hình mới, nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra yêu cầu cao hơn và độc lập tương đối; hoạt động thống nhất với Ủy ban Kiểm tra Đảng cùng cấp.

Chủ tịch yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Trưởng phòng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra phải nắm chắc điều lệ Đảng và điều lệ Hội; nâng cao trình độ, học vấn về chuyên ngành kiểm tra để nắm bắt, báo cáo những vấn đề mới phát sinh, trình Ban Chấp hành T.Ư Hội; đồng thời “tự chủ, tự lập, tự giác, tự vươn lên” trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát,tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để triển khai tốt Quyết định 217, 218, tránh tình trạng “dễ làm, khó bỏ”.

Các ban, đơn vị cần nâng cao nhận thức, chịu sự chi phối kiểm tra, giám sát của cơ quan Ủy ban Kiểm tra, tạo ý thức tự giác, tự trọng của 100% cán bộ trong cơ quan T.Ư Hội NDVN. Các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra cần giữ quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội NDVN và Hội ND các tỉnh, thành phố thông qua Ủy ban Kiểm tra của Hội NDVN các tỉnh, Ủy ban Kiểm tra của các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Q Hội NDVN ngày càng trong sạch, vững mạnh” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Bảo Minh