Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội ND Quảng Trị vận động hội viên tham gia chính sách bảo hiểm
15:58 16/08/2019 GMT+7
BHXH và Hội ND tỉnh Quảng Trị đã kí kết chương trình phối hợp, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 90% hội viên nông dân tham gia BHYT, 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, những

BHXH và Hội ND tỉnh Quảng Trị đã kí kết chương trình phối hợp, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 90% hội viên nông dân tham gia BHYT, 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, những năm qua, Hội Nông dân (ND) tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm Y tế (BHYT), góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân.

Tổ chức đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho nông dân​. Ảnh: BQT

Chi hội nông dân thôn Văn Quỹ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng có 116 hội viên và 100% hội viên đều tham gia BHYT. Chi hội trưởng Nguyễn Khánh Thắng cho biết: “Nhờ công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thực hiện hiệu quả nên các hội viên đã nhận thức được lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT đối với bản thân, gia đình và tự nguyện đăng kí. Gia đình tôi có 5 người đều có thẻ BHYT từ 5 năm nay, tham gia BHYT để chủ động trong khám, chữa bệnh và đỡ gánh nặng chi phí khi xảy ra ốm đau”.

Hải Lăng là một trong những địa phương có tỉ lệ hội viên ND tham gia BHXH, BHYT cao trong tỉnh. Theo thống kê sơ bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Hội ND huyện Hải Lăng, có 13.408 hội viên tham gia BHYT. Phó Chủ tịch Hội ND huyện Hải Lăng Nguyễn Đức Thành cho biết: “Cách làm của huyện Hội là hằng năm thống kê toàn bộ hội viên có tham gia và chưa tham gia BHYT, sau đó giao chỉ tiêu vận động cho từng xã. Tổ chức mời Hội ND các xã lên kí cam kết với Ban Thường vụ Hội ND huyện về tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chính sách BHXH, BHYT, coi đây là tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm của từng đơn vị. Nhờ đó, tỉ lệ hội viên tham gia BHXH, đặc biệt là tham gia BHYT ngày càng tăng”.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỉ lệ đối tượng ND tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, từ năm 2016, BHXH tỉnh và Hội ND tỉnh đã kí kết chương trình phối hợp hoạt động, đặt mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 90% hội viên ND tham gia BHYT, 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

Trong năm 2018, Hội ND phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn trên cho 200 cán bộ, hội viên nông dân ở các chi hội tham gia. Qua đó thông tin đến hội viên nông dân các nội dung về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, các quy định mới về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời tạo cơ hội để người dân tham gia cùng đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ làm công tác BHXH về các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện… Qua cuộc đối thoại nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của hội viên nông dân. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội ND các cấp trong việc góp phần tuyên truyền đến hội viên nông dân nâng cao nhận thức về BHXH và BHYT để tự giác tham gia.

Hội ND tỉnh cũng đã phối hợp với Ban Xã hội – Dân số – Gia đình T.Ư Hội ND Việt Nam tổ chức 6 lớp truyền thông cho 1.260 cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Thông qua tập huấn cho cán bộ cơ sở và cán bộ chi hội, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã kết hợp với cơ quan BHXH địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT tự nguyện, cung cấp tờ rơi và các văn bản hướng dẫn triển khai đến hội viên, nông dân.

Các hoạt động trên đã từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT vào đời sống hội viên, nông dân, giúp họ nắm được quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, số lượng nông dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT ngày một tăng cao. Theo thống kê, toàn tỉnh có 93.273 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt tại các chi hội của các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2017 có 3.916 hội viên tham gia BHXH tự nguyện, 72.154 tham gia BHYT thì đến năm 2018, số hội viên tham gia BHXH tự nguyện tăng lên 5.091 người và tham gia BHYT đạt 76.373 người.

Thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công tác vận động tăng số lượng hội viên, nông dân được tiếp cận thông tin và tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tăng cường phối hợp tổ chức các cuộc truyền thông, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách BHXH, BHYT với nông dân, lồng ghép đưa hoạt động truyền thông chính sách BHYT tự nguyện vào các chương trình công tác, hoạt động của HND các cấp. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân tại cộng đồng, gắn việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Huyền Trang (tổng hợp)