Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội Nông dân Bắc Ninh đẩy mạnh công tác truyền thông pháp luật đến hội viên nông dân
Kiều Anh - 07:29 27/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Từ việc tích cực triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên nông dân của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, việc thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật, sự thay đổi trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của đông đảo hội viên, nông dân đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở khu vực nông thôn trên địa bàn.

Chú trọng triển khai phổ biến giáo dục pháp luật tới tận cơ sở

Hàng năm, thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển khai đến Hội Nông dân các huyện, thành phố và các cơ sở Hội về tuyên truyền luật và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân, gia đình; tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua hàng năm.

 Các nội dung trên được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo cho triển khai đến 8/8 Hội Nông dân huyện, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã có các Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh như: Với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự; với Sở Y tế về Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”…

Hội nghị tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Hội Nông dân huyện Gia Bình Tổ chức ngày 21/9/2022. Ảnh Hội ND Bắc Ninh

Về hình thức tuyên truyền Hội Nông dân đã sử dụng nhiều hình thức phong phú, thiết thực thông qua hình thức tập huấn, tuyên truyền miệng, thông qua các cộng tác viên ở cơ sở, phát tờ rơi tới các chi, tổ Hội để tuyên truyền phổ biến trong các buổi sinh hoạt; tuyên truyền thông qua hội thi; các chương trình văn hóa, văn nghệ... Nội dung tuyên truyền là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn (Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thủy sản, Pháp lệnh dân chủ cơ sở, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước).

Nhờ được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã có những phương pháp và cách làm mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở thông qua các hình thức như: Đăng tải tin bài trên Trang thông tin điện tử của Hội, tuyên truyền qua hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng Zalo, tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến…

Ông Nguyễn Đăng Khang (thứ 2, bên phải) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành) tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ,  Ảnh Hội ND Bắc Ninh

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn chú trọng triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”. Đến nay, đã thành lập và duy trì được 14 CLB “Nông dân với pháp luật” với 609 thành viên, ở 8/8 Hội Nông dân huyện, thành phố. Hình thức sinh hoạt CLB ngày càng phong phú, sinh động, thu hút đông đảo hội viên tham gia… Tại mỗi CLB đều có tủ sách pháp luật do Hội Nông dân quản lý. Hoạt động của hệ thống các CLB “Nông dân với pháp luật” đi vào nề nếp, thực sự có hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân tại cộng đồng.

Còn một số khó khăn cần tháo gỡ

Công tác tiếp hội viên, nông dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp Hội coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều năm qua, các cấp Hội đã thực hiện công tác tiếp dân thành nề nếp, phối hợp với chính quyền, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp, hoà giải tại cơ sở, hạn chế phát sinh thành khiếu kiện, góp phần ổn định trật tự xã hội nông thôn.

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tiếp nhận và giải quyết 411 đơn thư kiến nghị của nông dân, đồng thời tham gia phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết 8.162 đơn thư của nông dân; hoà giải thành công 859 vụ việc.

Tại các điểm chỉ đạo, các cấp Hội đi sâu nắm bắt nguyên nhân vụ việc, từ đó đã có những đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền biện pháp giải quyết. Từ đó nhiều điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan đến vấn đề tôn giáo dần dần được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Nông dân Bắc Ninh đã tổ chức được 40 buổi tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các thành viên CLB “Nông dân với pháp luật” và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh với 2.680 người tham gia; thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên được 1.500 buổi với 98.900 hội viên, nông dân tham gia; Tổ chức phát hành các loại tờ rơi pháp luật về Quyền thừa kế; các loại tờ rơi những vấn đề về Luật Đất đai năm 2013, về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, về tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn… và cuốn sổ tay Hỏi đáp pháp luật, hướng dẫn chương trình kiểm tra, giám sát; phát hành trên 40.000 cuốn Bản tin Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và Báo Nông thôn ngày nay tới các cấp Hội và 672/672 chi Hội Nông dân trong toàn tỉnh.

Hội nghị phổ biến kiến thức về An toàn thực phẩm tại huyện Thuận Thành. Ảnh Hội ND Bắc Ninh

Để chương trình phổ  biến giáo dục pháp luật ngày càng phát huy hiệu quả, Hội Nông dân Bắc Ninh đã có một số đề nghị như sau: Đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Sở Tư pháp hỗ trợ tài liệu pháp luật để Hội Nông dân các cấp làm cơ sở nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân và cấp phát làm tài liệu sinh hoạt cho các CLB “Nông dân với pháp luật”; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các báo cáo viên từ tỉnh đến huyện; Các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; Đề nghị chính quyền các cấp nâng cao vai trò hơn nữa trong công tác phối hợp với Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐTTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, đồng thời hỗ trợ kinh phí để Hội Nông dân các cấp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.


THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG

Quảng Ngãi: Đa dạng nội dung tuyên truyền pháp luật cho nông dân
(Tapchinongthonmoi.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân tại các địa phương trong tỉnh với nội dung đa dạng, thiết thực. Thông qua các lớp tập huấn, hội viên nông dân nắm bắt và nghiêm túc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.