Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời binh nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
- 10:38 30/12/2020 GMT+7
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng tham gia nhiều chiến dịch với vai trò là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông giữ hàm Thượng tướng.