Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đưa vào vận hành Mini app Zalo "app BR-VT Smart"

Vân Nguyễn - 14:36 26/04/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 25/4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức đưa vào vận hành Mini app Zalo "app BR-VT Smart", mở ra tiềm năng mới trong việc cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Người dân, doanh nghiệp, cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu có thể sử dụng ứng dụng mini app Zalo “app BR-VT Smart” trên ứng dụng Zalo để được hướng dẫn các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình của tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức viên chức, người dân, doanh  nghiệp có thể sử dụng “app BR-VT Smart” trên ứng dụng Zalo để được hướng dẫn các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình của tỉnh.

Mini app này còn có hướng dẫn về quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, thanh toán trực tuyến; hướng dẫn sử dụng thông tin quản lý đất đai (iLand.BRVT), thông tin Quy hoạch xây dựng của tỉnh và các thông tin khác có liên quan, tổng đài hỗ trợ...

Cách sử dụng Mini app Zalo

Việc đưa vào vận hành Mini app Zalo nhằm thực hiện chủ trương của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong triển khai ứng dụng Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo thêm một kênh tương tác giữa chính quyền tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với tổ chức, cá nhân trên nền tảng số...

Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Việc triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Từ ngày 25/4/2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vào vận hành chính thức Mini app Zalo “app BR-VT Smart” trên ứng dụng Zalo nhằm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình của tỉnh; quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, thanh toán trực tuyến; hướng dẫn sử dụng thông tin Quản lý đất đai (iLand.BRVT), thông tin Quy hoạch xây dựng của tỉnh…