Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 8 vấn đề đối với cơ quan dân cử địa phương

16:12 21/03/2022 GMT+7
Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra 8 vấn đề cần phải chú trọng.

Sáng 21/3, tại TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Dự hội nghị có hơn 160 đại biểu là lãnh đạo HĐND, các Đoàn đại biểu Quốc hội từ 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị.

Trao đổi thảo luận tại Hội nghị, đại diện HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã làm rõ thêm nhiều kết quả nổi bật, những kinh nghiệm hay, cách làm mới, bài học quý cũng như những tồn tại, hạn chế và có nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực về nhiều nội dung, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt là TP.HCM và Cần Thơ trao đổi về hoạt động giám sát của HĐND, việc quyết định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong điều kiện thực hiện tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, để việc thực hiện Nghị quyết số 131 hiệu quả trong hoạt động giám sát, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp như: quan tâm giám sát đối với Ủy ban nhân dân quận, phường nơi không có tổ chức HĐND với các nội dung cụ thể; phát huy vai trò của chuyên gia trong tham gia hoạt động giám sát; tập trung theo dõi kiến nghị cử tri thông qua Tổ đại biểu trực tiếp tại địa bàn được phân công; tiến hành chất vấn các Chủ tịch UBND quân tại các kỳ họp của HĐND Thành phố.

Để hoạt động của HĐND hiệu quả trong thời gian tới, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều kinh nghiệm cũng như kiến nghị, đề xuất Quốc hội. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần sớm ban hành quy định khung về quy chế hoạt động của HĐND để các địa phương chủ động, linh hoạt trong xây dựng quy chế hoạt động của cấp mình phù hợp với tình hình thực tế.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ban hành cơ chế giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cụ thể và rõ ràng hơn. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thì luật đã có đầy đủ rồi, nhưng chế tài đối với việc giải quyết kiến nghị thì chưa có quy định để chấn chỉnh. Thực tế hiện nay một số cơ quan giải quyết rất chậm, người không thống nhất, nhiều vấn đề được tập hợp phản ánh tại kỳ họp này, nhưng có khi đến kỳ họp sau mới có văn bản trả lời" - ông Nguyễn Minh Dũng cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình đánh giá cao hoạt động của các cơ quan dân cử, trong năm 2021 - một năm rất đặc biệt, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và đặc biệt là năm có nhiều khó khăn do tác động và ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch Covid- 19.

Theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp tục kế thừa những truyền thống, kết quả, kinh nghiệm trước đây và đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tìm tòi đổi mới. Tiếp tục nuôi nuôi dưỡng hoài bão, khát khao cống hiến của HĐND cấp tỉnh, của thường trực và từng đại biểu.

Dường như có một luồng gió tươi mới hơn, năng động, sáng tạo hơn, bám sát thực tiễn cuộc sống hơn, đáp ứng được những yêu cầu rất cấp bách của cơ quan dân cử địa phương và góp phần rất quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid- 19 có hiệu quả, vừa duy trì được hoạt động kinh tế và các hoạt động bình thường khác và phục hồi kinh tế xã hội.

Ngoài việc tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỳ họp bất thường để quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 30 của Quốc hội khóa XV và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

HĐND cấp tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, có nhiều nơi hoàn  thành các khung khổ cho cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra 8 vấn đề cần phải chú trọng, trong đó đề nghị, tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ của HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh. Xây dựng đề án khung cho 5 năm, từng hoạt động cụ thể.

Thực hiện tốt nhất việc xây dựng chính quyền về công tác nhân sự như lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; quyết định các vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực và giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và văn bản của HĐND cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, HĐND các tỉnh, thành phố cần kịp thời ban hành các Nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa, có chính sách bổ sung phải bám sát 2 chương trình này và các nghị quyết về kinh tế -xã hội của Quốc hội, Chính phủ và kết luận của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu HĐND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động HĐND như là các kỳ họp không giấy tờ, biểu quyết điện tử từ xa do chuyển đổi số, giám sát bằng hình ảnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, với UBND và MTTQVN tỉnh, thành phố để phát huy hiệu quả từng cơ quan, tổ chức.

Đồng thời thực hiện tốt Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh; Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh để bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm rõ nội hàm, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và giám sát hoạt động của HĐND/.

Theo VOV