Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bình Thuận:

Gỡ khó và nâng chất phát triển đảng viên là nông dân

Thanh Nhàn - 07:46 06/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm qua, Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Qua đó các cấp Hội đã giới thiệu nhiều hội viên nông dân ưu tú, nông dân sản xuất giỏi, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Ông Nguyễn Phú Hoàng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Chi bộ Hội ND tỉnh Bình Thuận trao quyết định cho đảng viên mới là hội viên nông dân.

Tăng lượng và chất trong phát triển đảng viên là nông dân

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 152.545 hội viên hội nông dân, đang sinh hoạt tại 731 chi hội/124 cơ sở Hội thuộc 10 huyện, thị, thành Hội, có 4.677 hội viên là đảng viên. Ý thức được trách nhiệm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều đảng viên là hội viên đã đi đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội đã vận động các hộ khá, giàu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo vượt khó vươn lên, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống 1,92%.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển đảng viên là nông dân trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Thuận cho biết: Công tác phát triển Đảng đã được các cấp Hội xem là nhiệm vụ trọng tâm và căn cứ vào kết quả cụ thể làm cơ sở để đánh giá thi đua cuối năm. Ban Thường vụ Hội ND các cấp cần xác định đưa việc tạo nguồn và giới thiệu hội viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào chỉ tiêu thi đua hàng năm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc về “nguồn” đối tượng mà tổ chức Hội các cấp đã giới thiệu và đang quản lý về trình độ chính trị, văn hóa, độ tuổi... Lãnh đạo các cấp Hội trong tỉnh chủ động có giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực sản xuất cho nông dân, nhất là đối với những nông dân nổi bật, tiêu biểu, tích cực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn, nhưng chưa đủ chuẩn về trình độ để kết nạp vào Đảng. 

Công tác phát triển đảng viên là nông dân tại Bình Thuận hiện cũng còn những hạn chế, khó khăn. Số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt tỷ lệ còn thấp, chưa tương xứng với số lượng hội viên và phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ của địa phương. Vì vậy, theo ông Nguyễn Phú Hoàng, các cấp Hội ở địa phương cần có giải pháp tích cực cụ thể để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng văn hóa, trình độ, năng lực sản xuất của nông dân, đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên tại chi bộ ở nông thôn. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là hội viên nông dân đang trực tiếp lao động nông nghiệp. Cơ sở Hội đề xuất cấp uỷ cùng cấp tổ chức sinh hoạt chuyên đề để thảo luận các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong tạo nguồn phát triển đảng viên là hội viên nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội ở địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phương pháp tập hợp hội viên và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tổ chức các phong trào thi đua để thu hút các đoàn viên, hội viên tham gia, tạo điều kiện cho hội viên nông dân có môi trường rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Đảng viên ND Nguyễn Trọng Nghĩa (xã Nam Chính, huyện Đức Linh) thành công với sản phẩm “Nếp Cô Duyên”.

Quan tâm phát hiện, giúp đỡ hội viên ưu tú phấn đấu vào Đảng

Để thực hiện tốt việc phát triển đảng viên trong hội viên nông dân, thời gian qua các cấp Hội ND huyện Đức Linh (Bình Thuận) luôn chỉ đạo cho các chi hội phát triển, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu với các chi bộ Đảng. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp Hội ND trong huyện đã giới thiệu 191 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 74 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên là hội viên nông dân trong toàn huyện là 857 người. 

Ông  Lê Ngọc Hùng, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội ND huyện Đức Linh cho biết: “Hàng năm, Hội ND huyện đều giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên là hội viên, nông dân cho các chi hội và căn cứ vào kết quả cụ thể để đánh giá thi đua cuối năm. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp Hội phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, trọng tâm hướng đến những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cá nhân tiêu biểu trong các mô hình kinh tế tập thể, đi đầu trong phong trào ở địa phương”.

Ở Bình Thuận có thương hiệu “Nếp Cô Duyên”, không chỉ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh Bình Thuận nhiều năm nay mà còn được xuất khẩu ra một số nước Đông Nam Á. Người có công không nhỏ làm nên thương hiệu ấy là đảng viên Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1984, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM), Giám đốc HTX Nông nghiệp Công Thành ở xã Nam Chính (huyện Đức Linh). Anh Nghĩa vinh dự được kết nạp Đảng vào năm 2021 tại Chi bộ HTX Nông nghiệp Công Thành.

 “Là hội viên nông dân được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi cần phải tiếp tục học tập trang bị kiến thức hiểu biết về Đảng để làm tốt nhiệm vụ đảng viên phải tiên phong, nói đi đôi với làm, thiết thực hỗ trợ người dân còn khó khăn, thì bà con tin tưởng mình” - anh Nghĩa tâm sự.

Đảng viên nông dân Tống Đình Viết là một trong những nông dân tiêu biểu của xã Mê Pu, huyện Đức Linh. Ông Tống Đình Viết chia sẻ, hiện gia đình ông trồng sầu riêng, cà phê và còn mở thêm tiệm tạp hóa kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con đồng bào dân tộc trong thôn. Mỗi năm, gia đình ông sau khi trừ các chi phí đầu tư có thu nhập trên 1 tỷ đồng. Với vai trò là Trưởng thôn 7 (xã Mê Pu), ông đã gắn bó với Chi hội nông dân để định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên vay vốn, tạo việc làm, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến đến hội viên, từ đó thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo tại thôn. 

Năm 2021, 23 hội viên nông dân ưu tú được Hội ND huyện Tánh Linh giới thiệu cho các cấp ủy cơ sở xem xét kết nạp, trong số đó có 15 hội viên nông dân được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm 2023, Hội ND các cấp trong huyện tiếp tục giới thiệu 20 hội viên ưu tú, kết nạp được 11 hội viên vào Đảng. Tổng số hội viên nông dân là đảng viên hiện nay tại huyện Tánh Linh đã có hơn 650 người. 

Theo ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Thuận, để tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên là hội viên nông dân, các cấp Hội ND trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường quán triệt đến các cơ sở Hội, chi  tổ hội về những quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về Đảng cho các hội viên nông dân phải được thực hiện thường xuyên gắn với các phong trào của Hội ND, phong trào thi đua yêu nước, các mô hình kinh tế để thu hút nông dân tham gia, tạo sức lan tỏa, từ đó phát hiện các nhân tố mới tích cực. Trong đó, các cơ sở Hội cần chú trọng bồi dưỡng các đối tượng là cán bộ các chi, tổ Hội, nhất là các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình tiên tiến nhất để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.