Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hậu Giang: Đổi mới phương thức hoạt động để thu hút hội viên

Xuân Sang - 07:09 22/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Hậu Giang đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, ND ngày càng tin tưởng và hăng hái tham gia tổ chức Hội.

“Bí quyết” để nông dân hăng hái tham gia tổ chức Hội
Trong nhiệm kỳ qua, Hội ND xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thuỷ luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển hội viên mới hàng năm. Hiện, toàn xã Vị Thuỷ có 1.792 hội viên ND, hộ có hội viên ND chiếm 93% trong tổng số hộ ND trên địa bàn.
Ông Lê Vũ Phương - Chủ tịch Hội ND xã Vị Thủy chia sẻ: Những năm qua, Hội ND xã đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, ND về vai trò, vị trí của tổ chức Hội, từ đó giúp ND thấy được quyền và lợi ích của mình khi tham gia vào Hội.  Song song với công tác tuyên truyền, để thu hút hội viên ND tham gia tổ chức Hội, chúng tôi xác định cần làm tốt công tác hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ND. Đây cũng là 1 trong những “bí quyết” hiệu quả giúp Hội ND xã phát triển thêm nhiều hội viên mới qua từng năm. 

Những năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Hậu Giang đã tích cực hỗ trợ vốn, KHKT, đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Ông Phương cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội ND xã tập trung xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả cho ND làm theo, giúp ND tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất… Đơn cử như đầu năm 2023, Hội ND đã xây dựng mô hình “Nhóm liên kết nuôi ba ba của hội viên đồng bào Khmer ấp 8 cho lợi nhuận 200 triệu đồng/năm”. Ngoài được học tập, trao đổi kỹ thuật nuôi thủy sản, các thành viên của nhóm còn được Hội tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư mua con giống, thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, Hội ND xã Vị Thủy được Hội ND tỉnh và huyện hỗ trợ 4 dự án vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) gần 1 tỷ đồng, giúp cho hơn 30 hộ dân trên địa bàn xã tiếp cận được nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội ND đang quản lý các tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ 14 tỷ đồng, có hơn 360 hộ ND vay phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo…
Nhiệm kỳ 2018-2023 kết nạp mới gần 19.000 hội viên
Ông Võ Văn Trung – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hậu Giang cho biết: Xác định phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác Hội và phong trào ND, thời gian qua, Hội ND tỉnh Hậu Giang đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết ND; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên mới và đạt được những kết quả tích cực.
Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội ND tỉnh Hậu Giang đã kết nạp mới 18.952 hội viên, đạt 111% chỉ tiêu Nghị quyết. Hội ND tỉnh Hậu Giang thành lập mới 72 chi hội nghề nghiệp, đạt 225% chỉ tiêu Nghị quyết; Thành lập 1.200 tổ hội nghề nghiệp, đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết. Các cấp Hội đã thực hiện tuyên truyền đến 100% cán bộ, hội viên (116.441 hội viên), đạt 102,04% chỉ tiêu Nghị quyết.
Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phối hợp đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của ND. 
Các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hội ND tỉnh đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ HTND với tổng nguồn vốn trên 51,4 tỷ đồng; trong đó dư nợ 48,4 tỷ đồng, cho vay 164 dự án, với 1.308 hộ vay. Toàn tỉnh có 8/8 Hội ND cấp huyện có nguồn vốn Quỹ HTND đạt 1 tỷ đồng/đơn vị trở lên; có 40/38 Hội ND cấp xã có nguồn vốn Quỹ HTND đạt 100 triệu đồng/đơn vị trở lên (đạt 105% chỉ tiêu Nghị quyết).
Cùng với đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ hộ ND vay vốn sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền trên 8.747 tỷ đồng, hỗ trợ cho  87.534 hộ vay.
Để phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, theo ông Võ Minh Trung, Hội ND đã phối hợp gành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành NN&PTNT đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho hội viên ND. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã mở 397 lớp, có 10.023 người tham dự, trong đó có 7.950 người có việc làm sau đào tạo, đạt tỷ lệ 79%. Các ngành nghề được đào tạo gồm nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, đan lát lục bình và dây nhựa, may công nghiệp,…

Mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao của hội viên ND tỉnh Hậu Giang.
Trong 5 năm qua, Hội ND các cấp tỉnh Hậu Giang đã xây dựng được 79 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Các hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, hỗ trợ hội viên, ND tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Hội ND phối hợp với ngành Nông nghiệp và các đơn vị có liên quan cung ứng vật tư đầu vào cho ND 3.407 tấn phân bón, trị giá 73 tỷ đồng; 398 tấn thuốc bảo vệ thực vật, trị giá 65 tỷ đồng; 3.569 tấn giống, cây, con giống các loại, trị giá 254 tỷ đồng; cung ứng thức ăn chăn nuôi 129 tấn, trị giá 15 tỷ đồng; 231 máy nông nghiệp, trị giá 23 tỷ đồng. 
Các cấp Hội ND tỉnh Hậu Giang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, có 175 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hàng năm là 75/75 cơ sở Hội với 75 chi Hội đã giúp 1.241 hộ thoát nghèo bền vững, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Ngoài ra, các cấp Hội đã hỗ trợ hội viên quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các HTX tham gia sàn thương mại điện tử, góp phần phát triển nền kinh tế số nông nghiệp của tỉnh… 

 Từ các hoạt động hỗ trợ ND sản xuất kinh doanh đã giúp cho hội viên, ND phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, từ đó tích cực tham gia tổ chức Hội và các phong trào thi đua do Hội ND phát động, nhất là phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối nhiệm kỳ, số hộ ND được công nhận ND sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt 60.467 hộ, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết”.
 Ông Võ Văn Trung – Chủ tịch Hội ND Hậu Giang.