Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
HND Đồng Nai: Hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể gắn với tiêu thụ nông sản
Mai Anh - 15:18 27/10/2022 GMT+7
Ngày 27/10, Hội Nông dân Đồng Nai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể gắn với tiêu thụ nông sản” năm 2022.

Hội nghị kết nối các tổ chức tín dụng, các chủ dự án cánh đồng lớn và hội viên nông dân tham gia dự án nhằm hỗ trợ vốn để nông dân đầu tư sản xuất, thực hiện tốt hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đã ký kết. Đây cũng là dịp quảng bá giới thiệu điểm giao dịch cung ứng vật tư giới thiệu quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai.

Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ 6 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật Hợp tác xã và một số chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Đồng Nai cho 420 cán bộ, hội viên, nông dân, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã của 11 huyện, thành phố. Thông qua các buổi tập huấn đã cung cấp 840 cuốn tài liệu tuyên truyền về Luật Hợp tác xã, tài liệu Hỏi đáp về Luật Hợp tác xã năm 2022 cho cán bộ, hội viên, nông dân, các THT, HTX…

Hội thảo “Hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể gắn với tiêu thụ nông sản”  tại Đồng Nai

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, Nghị quyết 04-NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp với mục tiêu lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp từ đó phát triển thành các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 45 chi hội nghề nghiệp và 201 tổ hội nghề nghiệp. Thông qua các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tư duy, nhận thức, hành động về liên kết, hợp tác trong sản xuất nâng cao, mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên, hội viên với doanh nghiệp thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã chặt chẽ hơn, xây dựng được nhiều mô hình 3 cùng là “chi hội Nông dân nghề nghiệp - hợp tác xã - doanh nghiệp” trong một chi hội Nông dân.

Ngoài ra, thực hiện chính sách hỗ trợ vốn và tạo vốn cho các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, thông qua Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã phát vay cho 2.564 hộ với dư nợ cho vay các cấp quản lý là 119,547 tỷ đồng gồm 265 dự án nhóm hộ, phương thức hỗ trợ vốn theo dự án nhóm hộ, nhằm dần mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.002 CLB-THT với 33.736 thành viên và 37.767 lao động. Trong đó lĩnh vực trồng trọt 656 THT chiếm 66%, chăn nuôi 248 THT chiếm 25%, thủy sản 34 THT chiếm 3%, dịch vụ tổng hợp 64 THT chiếm 6%. Hoạt động của các THT chủ yếu hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống thành viên. THT đã khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; giúp kinh tế tổ viên tăng sức cạnh tranh thị trường và nâng cao năng lực hoạt động kinh tế; giúp các hộ tổ viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn; tiếp nhận những thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của kinh tế hộ.

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì tổ chức 01 buổi tọa đàm về giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ tại tỉnh Đồng Nai với sự tham gia của các THT, HTX trên địa bàn.