Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản
Trọng Đạt - 07:24 06/12/2021 GMT+7
T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.

Thỏa thuận hợp tác với mục đích nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, cũng như hỗ trợ nhau cùng mở rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động phù hợp với kế hoạch, chiến lược, khả năng của T.Ư Hội NDVN và Tổng Công ty Bưu điện VN. Đồng thời, hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa hai bên. 

Tổng Giám đốc Chu Quang Hào và Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội NDVN

Nội dung của thỏa thuận hợp tác bao gồm:

Thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trong đó: Phối hợp rà soát thông tin và đưa hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử Agripostmart.vn; Phối hợp xây dựng và phát triển sàn Agripostmart.vn trở thành sàn giao dịch quy mô quốc gia đối với các sản phẩm nông sản an toàn, hàng hóa của người dân tại khu vực nông thôn. 

Đồng thời, cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin. 

Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi tổ, hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, quản trị và quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách trình Chính phủ để hỗ trợ hội viên, nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. 

Thứ hai, phối hợp triển khai chuỗi cung ứng các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong đó:

Phối hợp xây dựng Bưu điện văn hoá xã và hệ thống các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của Hội NDVN thành điểm cung cấp thông tin cho hội viên, nông dân đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp, tìm hiểu, mua sắm các hàng hoá, nông phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng cao, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản và cung cấp hàng hóa Việt Nam chất lượng cao với chính sách ưu đãi, cạnh tranh mang lại giá trị cho hội viên, nông dân. 

Phối hợp thiết kế, cung cấp các giải pháp Logistics trong cung ứng vật tư đầu vào, hệ thống phân phối sản phẩm (vận chuyển, kho bãi, quản trị kho hàng... trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại) của hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với chính sách ưu đãi. 

Trưng bày giới thiệu và bán các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trên chuỗi cửa hàng Agripostmart, hệ thống các điểm bán hàng của Vietnam Post và hệ thống các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của Hội NDVN.

Phối hợp xây dựng và triển khai phương án kết nối tiêu thụ, vận chuyển các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm (chuỗi cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị) trên thị trường Việt Nam. 

Hỗ trợ kết nối cung cầu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ, phiên chợ giới thiệu và bán các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã. 

Hợp tác xây dựng cửa hàng tiêu thụ các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tại Việt Nam. 

Thứ ba, hợp tác xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó:

Hỗ trợ/giới thiệu cho các hội viên, hộ nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất. 

Tư vấn quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm; Tư vấn thiết kế bao bì sản phẩm; Tư vấn xây dựng nhãn hiệu và tiêu thụ hàng hóa; Tư vấn pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ và mô hình kinh tế hộ gia đình. 

Hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp chất lượng cao về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, các thiết bị phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Giám sát, kiểm định chất lượng sản phẩm nông sản.

Thứ tư, là hợp tác phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng. Trong đó:

Bưu điện Việt Nam ưu tiên lựa chọn, ký hợp đồng cộng tác viên, đại lý bán hàng các sản phẩm dịch vụ của Bưu điện Việt Nam với cán bộ, hội viên của Hội Nông dân để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình;

Bưu điện Việt Nam tạo nguồn kinh phí hoạt động cho các cấp Hội NDVN thông qua hình thức hợp tác phát triển cộng tác viên, đại lý là hội viên Hội ND.

Bưu điện Việt Nam tạo điều kiện đào tạo kỹ năng về công nghệ, dịch vụ cho cán bộ Hội, cộng tác viên, đại lý bán hàng. 

Cũng theo thỏa thuận, Bưu điện Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Hội NDVN, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã với chính sách ưu đãi.

Theo thỏa thuận hợp tác, cán bộ, hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực. Đồng thời được hỗ trợ, tư vấn khi thực hiện các nội dung hợp tác.

Để thỏa thuận hợp tác được triển khai hiệu quả, T.Ư Hội NDVN đẩy mạnh việc tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên nông dân về Thỏa thuận hợp tác này. Đồng thời, tiến hành rà soát, thu thập thông tin các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã phục vụ cập nhật, khai thác trên sàn Agripostmart.vn 

T.Ư Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội các tỉnh, thành phố ưu tiên sử dụng các sản phẩm/dịch vụ do Bưu điện Việt Nam cung cấp và phối hợp với các Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Bưu điện Việt Nam rà soát, lập danh mục sản phẩm đưa lên sàn Agripostmart.vn; lựa chọn, giới thiệu hội viên, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hàng hóa, nông sản an toàn chất lượng cao tham gia trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã của Bưu điện Việt Nam. 

Hỗ trợ các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng để quảng bá sàn Agripostmart.vn, điểm trưng bày và bán sản phẩm tại bưu cục, bưu điện văn hóa xã của Bưu điện Việt Nam. 

Về phía Bưu điện Việt Nam, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã đưa sản phẩm vào tiêu thụ trên kênh bưu điện và sàn giao dịch thương mại điện tử Agripostmart.vn. 

Xây dựng chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trong từng giai đoạn (hỗ trợ một phần chi phí quảng bá, công cụ hỗ trợ quảng bá; hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing thúc đẩy bán hàng, dịch vụ chăm sóc, giải đáp thắc mắc khiếu nại; phí xử lý đơn hàng thành công; hỗ trợ chi phí vận chuyển ...) nhằm khuyến khích đưa thông tin sản phẩm lên sàn giao dịch Agripostmart.vn. 

Đồng thời, xây dựng và triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp Hội và thành viên trong từng giai đoạn cụ thể. Hỗ trợ kinh phí cho Hội Nông dân Việt Nam triển khai các nội dung hợp táctrên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của hai bên. Hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tuyến miễn phí trên cơ sở kế hoạch cụ thể được hai bên thống nhất. 

T.Ư Hội NDVN cũng giao Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn làm đầu mối thực hiện Thỏa thuận này./.