Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND Hải Dương: Quan tâm đến các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân

22:11 20/01/2021 GMT+7

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương, tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Hải Dương đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu tuyên truyền, quán triệt thực hiện hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; duy trì quy chế làm việc, thực hiện công tác kiểm tra, chế độ thông tin báo cáo và bảo đảm các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các ngành thành viên đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; trong năm đã vận động nhân dân hiến trên 71.590 m2 đất, đóng góp 50.860 ngày công, 215,5 tỷ đồng, tham gia làm mới, sửa chữa 235km đường giao thông nông thôn, 637 cầu, cống, kiên cố hóa, sửa chữa 534km kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư, phân bón tiếp tục được quan tâm; chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất tiếp tục được duy trì, các cấp Hội đã tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội cho 33.762 hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền là 2.234,1 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 82,32 tỷ đồng (tăng 5,1 tỷ đồng). Trong năm, các cấp Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 1.600 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 121 ngàn lượt người; tổ chức 51 lớp dạy nghề cho 1.740 lao động nông thôn; cung ứng 6.895 tấn phân bón chậm trả các loại và gần 50.000 lít phân bón Amio cho nông dân.

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 413 mô hình kinh tế tập thể, 99 mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 3.511 hội viên, 172 mô hình tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 3.297 hội viên; trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp xây dựng 7 mô hình điểm chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn với tổng quy mô 33ha, 140 hộ tham gia… Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Dự án khoa học “Xây dựng mô hình sản xuất gà Mía lai Sasso thương phẩm trên địa bàn huyện Thanh Hà”, quy mô 10 ngàn con/vụ, 1 năm 2 vụ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh trong năm 2020. Ông đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; các ngành thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể với Hội Nông dân; phối hợp xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững; phát triển các mô hình liên kết sản xuất, các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện và có các giải pháp cụ thể để Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương; chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân; xây dựng, phát triển và sử dụng hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp…

Bùi Hải Hưng