Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Huyện Hương Sơn: Trên đà về đích huyện nông thôn mới
13:35 16/04/2021 GMT+7

Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thay đổi từng ngày. Nhất là vào những ngày đầu năm 2021, nhiều thôn, xã, thị trấn trở thành “đại công trường” với những công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, cải tạo và xây dựng vườn mẫu… Khí thế lao động tích cực của người dân trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với kỳ vọng huyện nhà sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Tinh thần cải tạo vườn và xây dựng vườn mẫu được đông đảo nông dân hưởng ứng.

Người dân nhiệt tình hưởng ứng

Hiểu được ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM, người dân trên địa bàn toàn huyện đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công lao động để làm đường, chỉnh trang vườn tược, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Anh Hoàng Văn Thanh, ở xã Sơn Kim phấn khởi nói: “Xây dựng NTM làm cho bộ mặt xã nhà thêm khang trang, đường sá mở rộng kiên cố bằng bê tông đi lại sạch sẽ hẳn nên người dân trong thôn ai cũng nhiệt tình hưởng ứng”.

Cùng với sự đồng lòng và quyết tâm của người dân, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tập trung bám sát và chỉ đạo để phong trào xây dựng NTM đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, nông thôn xanh, sạch, đẹp. Đến nay 23/23 xã đạt chuẩn NTM. Riêng xã Sơn Kim 2 đã đạt chuẩn NTM nâng cao, 84 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; thị trấn Phố Châu đạt văn minh đô thị. Huyện đã cứng hóa được hơn 124km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. Trong đó, theo chương trình dự án là 55,89km, theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 68,78km (đạt 106% kế hoạch). Đến nay, huyện cơ bản đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM.

Cơ sở vật chất văn hóa được tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp 6 nhà văn hóa xã, 47 nhà văn hóa thôn, 33 khu vui chơi giải trí. Huyện đã khởi công xây dựng Trung tâm hội nghị, nâng cấp Khu thi đấu thể thao. Toàn huyện có 6 tuyến đường đạt tuyến đường đô thị văn minh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,86%, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 39,4 triệu đồng tăng 4,4 triệu đồng so với năm 2019.

Năm 2021, Hương Sơn đặt mục tiêu có thêm 28 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 256 vườn mẫu, 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 42,5 triệu đồng.
Để có được những kết quả đạt được như hiện nay phải kể đến các cấp, ngành ở địa phương hưởng ứng tích cực, người dân đã xác định được vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng NTM. Quá trình đầu tư và lựa chọn đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục và phấn đấu như: Về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Y tế – Văn hóa – Giáo dục và Môi trường.

Lãnh đạo huyện trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo, bám sát thực tiễn

Theo ông Bùi Nhân Sâm – Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện cho biết: “Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hướng đến xây dựng thành công huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo của huyện đã có ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ về phát động “Đợt cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng huyện đạt chuẩn NTM”. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các cơ chế chính sách khuyến khích để tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn và các tổ chức Đảng cấp cơ sở triển khai tổ chức thực hiện. Sau 10 ngày triển khai thực hiện, đúc rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo tiếp tục có công văn số 03-CV/BCĐ nhằm đôn đốc thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các phòng ban, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể được giao”.

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đoàn thể và báo cáo thường xuyên lộ trình bám sát thực tiễn. Phải “cầm tay chỉ việc” tại cơ sở tránh trường hợp chỉ nghe lại và báo cáo lên. Có như thế mới kịp thời nắm bắt được những cái còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhằm đưa phong trào lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và đạt hiệu quả cao nhất.

Để xây dựng NTM bền vững, huyện chú trọng phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 32 sản phẩm đạt chất lượng OCOP trong đó có 13 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao, 1 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao (chiếm 15,29%) đứng đầu toàn tỉnh. Trên địa bàn huyện có 1.688 mô hình kinh tế, thành lập mới 4 hợp tác xã. Phong trào cải tạo vườn gắn với xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu có nhiều chuyển biến tích cực trong từng khu dân cư, vườn hộ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và kinh tế vườn hộ.

Năm 2020, toàn huyện có 223 vườn đạt chuẩn vườn mẫu (đạt 43,73% kế hoạch huyện giao) nâng tổng số 674 vườn mẫu đạt chuẩn. Phong trào cải tạo vườn đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong từng vườn hộ. Trong năm có 3.243 vườn hoàn thành cải tạo. Đến nay, toàn huyện hoàn thành cải tạo 13.371 vườn, chiếm 50,7% tổng số vườn cần cải tạo. Nhiều vườn cho thu nhập cao, cảnh quan đẹp, điển hình như các vườn tại xã Kim Hoa, Quang Diệm, Sơn Lâm, Sơn Kim II, Sơn Phú, Sơn Thịnh…

“Phong trào cải tạo vườn và xây dựng vườn mẫu trên địa bàn do Hội Nông dân huyện đảm nhiệm. Nhờ sự đồng lòng của các cấp Hội và hội viên trên toàn huyện nên phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, nội dung chỉnh trang nhà ở, vườn hộ và vệ sinh môi trường chăn nuôi được quan tâm hơn”, ông Phan Văn Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phấn khởi cho biết.

Bùi Ánh