Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Lễ công bố Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam
13:12 11/07/2020 GMT+7
Ngày 10/7, tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) thừa ủy quyền của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã trao các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cho Cơ quan Thường trực T.Ư Hội

Ngày 10/7, tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) thừa ủy quyền của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã trao các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cho Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội NDVN trao các Quyết định cho ông Phạm Minh Hùng. Ảnh: Vân Nguyễn

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Định công bố các Quyết định số 1969-QĐ/HNDTW về việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đại diện T.Ư Hội tại phía Nam; Quyết định phân công đồng chí Phạm Minh Hùng, UVBTV T.Ư Hội, giữ chức Trưởng cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam; đồng thời, phân công ông Phạm Minh Hùng giữ chức vụ Phó Ban chỉ đạo Cụm thi đua số 5 và Cụm thi đua số 6.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ làm việc của Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại miền Nam theo quy định tại Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đại diện Văn phòng T.Ư Hội NDVN.

Trao Quyết định của T.Ư Hội NDVN phân công ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội giữ chức Phó trưởng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN phía Nam kể từ ngày 19/6.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội NDVN trao Quyết định cho ông Nguyễn Hùng Dũng. Ảnh: Vân Nguyễn

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Phạm Minh Hùng cho biết: Cơ quan thường trực có 2 chức năng chính là tham mưu, tập hợp kịp thời, nắm bắt tình hình nông dân, nông nghiệp, nông thôn, công tác Hội và phong trào nông dân, phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN tại địa bàn; Thực hiện công tác hành chính quản trị, quản lý tài sản, tài chính và đảm bảo hậu cần.

Thay mặt BCH T.Ư Hội NDVN, đồng chí Nguyễn Xuân Định chúc mừng Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại phía Nam và các cá nhân được bổ nhiệm và mong muốn tập thể Cơ quan Thường trực T.Ư Hội NDVN tại phía Nam cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vân Nguyễn