Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 98 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

14:12 24/11/2020 GMT+7
Sáng 23/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 98 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh Vĩnh Long , ông

Sáng 23/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 98 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao. Ảnh: V.L

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh Vĩnh Long , ông Trần Văn Rón chia sẻ: Khởi nghĩa Nam Kỳ là một trong những sự kiện lịch sử hào hùng, oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vĩnh Long là một trong những địa phương nổi dậy mạnh nhất và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhân dân đã nhất tề đứng lên đánh thẳng vào sào huyệt, trung tâm đầu não của địch, giành được thắng lợi bước đầu, làm chủ dinh quận Vũng Liêm, lá cờ cách mạng lần đầu tiên được tung bay trước cửa dinh quận. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã trở thành một trong những mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử của tỉnh Vĩnh Long.

Cuộc khởi nghĩa đã đánh vào hệ thống cai trị của thực dân Pháp và tay sai, làm chủ một số quận và thành lập chính quyền cách mạng. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng Khởi nghĩa Nam kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các vị lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt- người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Ảnh: V.L

Cuộc khởi nghĩa đã thể hiện sức mạnh quật khởi, lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh Nam Bộ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Cuộc khởi nghĩa là những bài học kinh nghiệm sâu sắc về sự phán đoán và vận dụng thời cơ cách mạng, nghệ thuật phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, quá trình chuẩn bị lực lượng. Và đây cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Tỉnh ủy Vĩnh Long nói riêng và Đảng ta nói chung trong việc chỉ đạo phong trào cách mạng ở các giai đoạn tiếp theo của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược,  trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, tại buổi lễ, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đọc diễn văn kỷ niệm 98 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những công lao, cống hiến to lớn cho đất nước, cho quê hương Vĩnh Long, một nhà lãnh đạo dấn thân và kiến tạo, một đời vì nước, vì dân.

Sáng cùng ngày, các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn – Nguyễn Giao, Bia lưu niệm Nam Kỳ khởi nghĩa và dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Vân Nguyễn