Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành hoạt động tại Nghệ An

Ngọc Linh - 07:26 18/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 17/6/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Nông dân huyện Nam Đàn tổ chức “Tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ".

Thành phần dự tập huấn là cán bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, thị trấn; Cán bộ quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý.

Toàn cảnh chương trình tập huấn nghiệp vụ

Tại buổi tập huấn các đại biểu được hướng dẫn về nghiệp vụ công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân; nghiệp vụ thẩm định dự án vay vốn, cho vay, thu nợ và công tác quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân; Hướng dẫn công tác kế toán, ghi chép sổ sách, thực hiện các báo cáo theo quy định, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý điều hành hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị định 37/2023/NĐ-CP về hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được nghe một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác đối với tổ chức hội, đoàn thế cấp xã; chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp phụ trách công tác quản lý vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ trong các hoạt động ủy thác, đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ ủy thác theo nội dung các văn bản, hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng chính sách xã hội.

Thông qua chương trình tập huấn nghiệp vụ lần này, các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức về quy trình nghiệp vụ và chính sách tín dụng của Quỹ Hỗ trợ nông dân để Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và Hội Nông dân cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả hơn

Chương trình tập huấn quy trình nghiệp vụ hướng đến hoạt động ngày càng hiệu quả hơn

Tại buổi tập huấn, các học viên cũng đã trao đổi, bàn bạc, thảo luận, giúp Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và Hội Nông dân cơ sở tháo gỡ những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và an toàn.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về các hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua đó tổ chức Hội đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng quy định. Kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương.