Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: 10 năm thành lập lực lượng kiểm ngư (1/4/1959-1/4-2014):