Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 11/7

Thanh Phong - 15:29 11/07/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Chiều 11/7, Liên Bộ Tài chính – Công thương thực hiện điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, theo thông tin từ liên Bộ Tài chính - Công thương, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 22.282 đồng/lít (giảm 179 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), Xăng RON95-III: không cao hơn 23.294 đồng/lít (giảm 258 đồng/lít); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.834 đồng/lít (giảm 342 đồng/lít); Dầu hỏa: không cao hơn 21.038 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.784 đồng/kg (tăng 250 đồng/kg).

Giá nhiều mặt hàng xăng dầu giảm trong chiều 11/7.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu nói trên được áp dụng từ 15h ngày 11/7. Cũng theo thông tin từ liên Bộ, tại kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, ngành chức năng quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Qua đó, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ở lần điều chỉnh trước ngày 4/7, giá xăng E5 RON92 tăng 447 đồng/lít, không cao hơn 22.461 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 542 đồng/lít, không cao hơn 23.552 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 21.176 đồng/lít sau khi tăng 487 đồng/lít.

Giá dầu hỏa tăng 602 đồng/lít, không cao hơn 21.216 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 88 đồng/kg, không cao hơn 17.534 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành cũng không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất các mặt hàng.