Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
TỪ KHÓA: Quân y trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Muôn vàn khó khăn