Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2024

Anh Kiều - 14:48 24/04/2024 GMT+7
(Tapchinonghtonmoi.vn) - Nhằm triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình tuyên truyền trong tháng 6 năm 2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1461/BVHTTDL-GĐ ngày 9.4.2024 gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ảnh minh hoạ

Công văn nêu rõ: Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, ngành, tổ chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 với Chủ đề truyền thông: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, thời gian tuyên truyền từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số thông điệp, khẩu hiệu truyền thông như: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm; Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay; Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi bạo lực gia đình; Bỏ mặc, không chăm sóc là hành vi bạo lực đối với người cao tuổi; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

Về hình thức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu triển khai tuyên truyền theo nhiều phương thức như: Mít tinh, hội thi, hội thảo, hội nghị, hội diễn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, tin nhắn điện thoại; treo các băng rôn, áp phích tại cổng cơ quan, tổ chức, nơi tập trung đông người qua lại như khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại và khu dân cư; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. 

Trên cơ sở nội dung tuyên truyền, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chủ đề, thông điệp, thời gian thực hiện trong văn bản và tình hình thực tế lựa chọn hình thức phù hợp để chỉ đạo, tổ chức triển khai.  Đồng thời Bộ cũng yêu cầu cần tổng hợp kết quả triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/7/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.