Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình:

Tuyên truyền tốt để giúp nông dân không phạm luật

Ánh Ngọc - 07:15 03/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những năm qua, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, gắn với cuộc sống của hội viên, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với thực tiễn ở địa phương.
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bảo dân tộc thiểu số ở Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hà Anh

Tăng cường phối hợp, đa dạng hình thức tuyên truyền

Để giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm được thông tin pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến Hội các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương.

Theo đó, nội dung tập huấn, tuyên truyền được các cấp Hội tập trung vào những lĩnh vực liên quan tới đời sống và phát triển sản xuất của hội viên, nông dân như: Bộ luật Hình sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình,... Kết quả, từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.205 lớp tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 86.760 cán bộ, hội viên là cộng tác viên, hội viên nông dân và câu lạc bộ tại các huyện, thành phố, trong đó có 36.750 hội viên nông dân được trợ giúp pháp lý.

Để giúp cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận, nắm bắt thông tin nhanh, dễ hiểu, dễ nhớ, các cấp Hội tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, “Nhà nông đua tài”, Hội thi nâng cao nhận thức về quyền tiếp cận đất đai, các cuộc giao lưu sân khấu hóa về phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền qua nhiều phương tiện truyền thông... nhờ vậy đã góp phần giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao hiểu biết pháp luật.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng website, thành lập các nhóm zalo để triển khai các nội dung công tác Hội và phổ biến pháp luật cho nông dân; 3 tháng một lần phát hành bản tin công tác Hội đến 100% cơ sở Hội, chi hội; xây dựng chuyên mục “Nông dân hội nhập và phát triển” phát sóng trên Đài Truyền hình tỉnh; Biên tập và đăng tin, bài trên trang website của Hội với 2.648.242 lượt người truy cập; in ấn, phát hành 27.142 tài liệu sách, tờ rơi; xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, xây dựng tủ sách pháp luật, làm nơi sinh hoạt giúp nông dân nâng cao hiểu biết. Phát triển, mở rộng các hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, đặc biệt là phát huy triệt để công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ hòa giải viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ Hội cơ sở.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền theo chủ đề, các câu chuyện tình huống giải quyết cho cán bộ Hội; các tờ rơi, tờ gấp về Luật đất đai, Luật phòng chống ma tuý, an toàn giao thông... phù hợp với điều kiện và trình độ của nông dân. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp Hội cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể ở địa phương tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

Có kiến thức pháp luật, hội viên nông dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Hướng dẫn, thành lập được 151 CLB Nông dân với pháp luật

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cũng xác định, câu lạc bộ Nông dân với pháp luật là mô hình có vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và việc duy trì hoạt động của các CLB “Nông dân với pháp luật” nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội, các hội viên nông dân được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý kịp thời, hòa giải mâu thuẫn trong nông dân; tổ chức Hội có điều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền địa phương.

Đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn, thành lập được 151 CLB “Nông dân với pháp luật”. Các CLB đã xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, tiến hành thành lập tại mỗi chi hội có cộng tác viên tuyên truyền pháp luật. Hàng tháng, các Câu lạc bộ đều tổ chức sinh hoạt theo định kỳ để các thành viên trao đổi thông tin, tình hình thực hiện pháp luật tại cơ sở cũng như phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật của chính quyền địa phương. Điển hình Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại Phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình); Câu lạc bộ tại thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thuỷ); câu lạc bộ tại các xã Tú Lý, Cao Sơn, Hiền lương (Đà Bắc), xã Thành Sơn, Vạn Mai, Chiềng Châu (Mai Châu); … là những mô hình hoạt động hiệu quả, tích cực, các Câu lạc bộ không chỉ giúp hội viên, nông dân về pháp luật mà còn tích cực liên kết trong phát triển sản xuất, phát huy được tinh thần đoàn kết trong đời sống xã hội, góp phần đổi mới hình thức hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

Mặt khác, để tạo điều kiện cho bà con nông dân tiếp thu các văn bản, nghị định, pháp luật thì Câu lạc bộ còn xây dựng tủ sách pháp luật với các đầu sách liên quan đến lĩnh vưc nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của chính quyền địa phương.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách, số lượng đầu sách mỗi tủ từ 30 - 200 cuốn; nhiều xã, phường, thị trấn đã kết nối mạng internet để truy cập và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật cần thiết cho tủ sách; xây dựng quy chế quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của đơn vị thuộc quyền quản lý góp phần tạo điều kiện cho nông dân đến khai thác, tìm hiểu pháp luật.

Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với Sở Tư pháp, T.Ư Hội Nông dân mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên, tư vấn viên ở các câu lạc bộ. Qua đó, giúp các thành viên của câu lạc bộ cập nhật thông tin, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh, sớm phát hiện và kịp thời tổ chức hòa giải những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh trong nội bộ nông dân ở khu vực nông thôn.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã nhận 226 đơn, số đơn trên đã được Hội phân loại giải quyết, số đơn thuộc thẩm quyền của Hội phối hợp giải quyết 216 đơn đạt 96%; số đơn không thuộc thẩm quyền của Hội đã chuyển cơ quan chức năng giải quyết; Hội trực tiếp hòa giải 688 vụ, hòa giải thành 509 vụ.

Có thể nói, nhờ những hoạt động cụ thể, kịp thời, đa dạng hình thức tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

*THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ