Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN: Thảo luận 6 nội dung trọng tâm năm 2022

Kiều Anh - 13:34 29/12/2021 GMT+7
Sáng ngày 29/12, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn,Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Phạm Tiến Nam, Nguyễn Xuân Định và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội NDVN cho biết, cuộc họp sẽ tập trung thảo luận, lấy ý kiến về 6 nội dung gồm: Công tác tổ chức; Về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, kế hoạch giám sát và phản biện năm 2022; Tờ trình về việc tổng kết Nghị quyết số 27- NQ/HNDTW ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN (khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn và xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN (khóa VII) về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn năm 2021-2025”; Kế hoạch tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2017-2022 và Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa VI); Dự thảo báo cáo sơ kết giữa các nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; và một số nội dung khác… Đây là các nội dung sẽ được đưa vào Hội nghị Ban Chấp hành Hội NDVN dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 1 tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo dự thảo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27 về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn, cụ thể: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn. Thông qua các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của nông dân về sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Đã có trên 7 triệu hộ nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Đến nay có 63/63 tỉnh, thành Hội đã phát động Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với liên kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm; phong trào “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng nông dân sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông sản an toàn”…

Toàn cảnh cuộc họp.

 Các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ xây dựng  quảng bá giới thiệu được 3.645 sản phẩm đặc trưng của các địa phương vào các siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể; Hỗ trợ xây dựng được 726 cửa hàng nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu Hội ND. Một số tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân như: Hội ND TP. Hồ Chí Minh, Hội ND TP. Hà Nội, Hội ND tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Bình Định, Long An…

Nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 27, Trung ương Hội đã thành lập 12 đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phố. Các đoàn kiểm tra, giám sát đã phát hiện 2.623 vụ việc sai phạm, trong đó cấp tỉnh phát hiện 985 vụ việc, cấp huyện 634 vụ việc, cấp cơ sở là 1.004 vụ việc; đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết, xử phạt hành chính với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát đã kịp thời tư vấn hỗ trợ cho các cấp Hội những chính sách liên quan đến vấn đề vật tư nông nghiệp, liên kết tiêu thụ nông sản, xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị.

Để đảm bảo xu hướng sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng trong những năm tiếp theo dự thảo báo cáo đã đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm như:Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn; Tập huấn cho hội viên nông dân áp dụng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp toàn cầu; Vận động hội viên nông dân liên kết nhau thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản thực phẩm an toàn; Đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm… Trong thời gian tới các cấp Hội sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp này.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Về các báo cáo dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã chỉ đạo, các ban, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của ban, đơn vị đó, cuối năm cơ quan Ủy ban Kiểm tra sẽ tổng hợp trên cơ sở báo cáo, kiểm tra, giám sát của các ban, đơn vị để báo cáo với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Hội sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực lập các đoàn giám sát riêng của cơ quan để giám sát những vấn đề cần thiết. Thứ hai là khi tham gia các đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc tùy theo tình hình sẽ cử các đồng chí Thường trực phụ trách các mảng liên quan trực tiếp tham gia vào các đoàn giám sát này.

Tại cuộc họp các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đã nhất trí với các nội dung, và có ý kiến về kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm; Đẩy mạnh vai trò của Hội trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản  an toàn; hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn có chỉ dẫn địa lý; hỗ trợ xây dựng các cửa hàng nông sản an toàn mang thương hiệu Hội ND.