Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bộ NN&PTNT kiến nghị lập Hiệp hội nước mắm truyền thống

23:50 15/04/2019 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn sớm thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn sớm thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý sản xuất nước mắm.

Kiến nghị thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống (Ảnh: Internet)

Trong đó, Bộ NN&PTNT cho biết tháng 4/2017, cơ quan này đã ra quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam.

Quyết định này được đưa ra sau khi có đề nghị của một nhóm doanh nghiệp sản xuất nước mắm, do bà Hồ Thị Kim Liên, chủ doanh nghiệp tư nhân hải sản Khải Hoàn, ở Phú Quốc, Kiên Giang đại diện.

Tuy nhiên, việc cho phép thành lập hội, hiệp hội có liên quan thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao Bộ Nội vụ sớm triển khai các thủ tục liên quan, cho phép thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam để tạo điều kiện, hỗ trợ, bảo tồn và phát triển ngành nghề nước mắm Việt Nam. Đây là nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp nước mắm thời gian vừa qua.

Lê Thúy