Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chính thức ra mắt App "Nông dân Việt Nam"

Nhóm PV - 11:43 25/12/2023 GMT+7
Sáng 25/12/2023, thực hiện Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức ra mắt Nền tảng số, App Nông dân Việt Nam.

Chuyển đổi số hiện nay không còn là một ý tưởng hay tầm nhìn trong tương lai mà  là điều bắt buộc phải làm để thích ứng với thời đại số 4.0. Xác định cuộc cách mạng số sẽ thực sự tạo ra sự bứt phá, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng đã đặt ra yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong 3 đột phá chiến lược, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển hạ tầng thông tin viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số được xác định là yếu tố rất quan trọng. Chuyển đổi số trong nông nghiệp được xác định là 1 trong 8 lĩnh vực ưu tiên, trong đó người nông dân được xác định là trung tâm của chuyển đổi số.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Chuyển đổi số đã và đang là giải pháp tích cực, khắc phục điểm yếu cố hữu của nền sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; từ đó hình thành chuỗi giá trị, chuỗi liên kết sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp. Nông nghiệp được xác định là trụ đỡ của nền kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trọng những yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, mỗi người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận hiệu quả sản xuất cao hơn.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là quá trình mới mẻ và đầy khó khăn, và thách thức nhưng đây chính là cơ hội rất lớn để người nông dân tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, tạo những đột phá mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả, khẳng định vị thế, uy tín, tầm vóc của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Giao diện thân thiện của App Nông dân Việt Nam với nhiều ứng dụng như OCOP, Thời tiết Nông vụ, Thư viện Pháp luật, Vay vốn …

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu rõ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội ngành hàng, hội nghề nghiệp chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để thực hiện các định hướng của Chiến lược; tham gia có trách nhiệm trong công tác truyền thông, phản biện xã hội và vận động thành viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tham gia đề xuất cơ chế chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân là thành viên tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt nam tham gia nghi thức ra mắt ứng dụng Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn VNPT 

Hiện thực hoá chủ trương, chính sách của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ; với mong muốn không ngừng đổi mới sáng tạo để triển khai các giải pháp tối ưu hoá sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ hội viên, nông dân bắt kịp với xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2023 - 2028. Qua 10 tháng hợp tác, có rất nhiều kết quả đã đạt được, tạo nên những bước tiền đề để tổ chức Hội Nông dân các cấp, mỗi cán bộ, hội viên nông dân bước vào thời kỳ công nghệ.

App Nông dân Việt Nam chính thức ra mắt

App Nông dân Việt Nam là kênh chính thống của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, được kỳ vọng sẽ là kênh thông tin nhanh chóng, chính xác để các Hội viên của Hội Nông dân nắm bắt các thông tin, chính sách và phong trào của Hội nhanh nhất. Thông qua ứng dụng, Hội viên được chia sẻ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận kiến thức qua các văn bản, tài liệu, clip chính thống. Thông qua ứng dụng này, Hội viên có thể gặp gỡ, kết nối, chia sẻ, có thêm nhiều trải nghiệm mới và gia tăng thu nhập. với nhiều ứng dụng như OCOP, Thời tiết Nông vụ, Thư viện Pháp luật, Vay vốn … và nhiều ứng dụng thuận tiện khác.

Gần 1.000 đại biểu Hội Nông dân Việt Nam viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 25/12, gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ...