Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đầu tư BT theo nguyên tắc thị trường, không hồi tố
23:59 15/04/2019 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về 2 dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT (xây dựng chuyển giao) và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch diễn ra tại Hà Nội sáng 11/4.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo nghị định về đầu tư BT theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bảo đảm mọi loại hình doanh nghiệp đều có thể tham gia và không hồi tố các dự án được phê duyệt trước tháng 1/2018.

Dự thảo Nghị định về việc sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã nhiều lần lấy ý kiến Chính phủ, bởi vấn đề này có nhiều quy định chồng chéo từ các luật khác nhau, trong khi yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm quy định chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí tài sản công.

Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo như hình thức giao đất theo nguyên tắc ngang giá, không thông qua đấu giá, hoặc đấu thầu đồng thời dự án BT và đấu giá quyền sử dụng đất. Đây được cho là vướng mắc trong việc triển khai các dự án BT.

PV