Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Bùi Ánh - Ngọc Linh - 07:02 02/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Các mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây khác đều cho thu nhập cao hơn so với canh tác lúa trước đây.