Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề ra "15 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm" cho nhiệm kỳ mới

Tuệ Anh - Hoàng Tính - 20:35 25/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong 2 ngày 24-25/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Hội Nông dân Việt Nam có ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự và chỉ đạo Đại hội, về phía tỉnh Bắc Kạn có bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh HND Bắc Kạn)

Dự đại hội có ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 253 đại biểu đại diện cho hơn 51.000 hội viên nông dân trong tỉnh Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tích cực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các cấp hội đã tổ chức vận động kết nạp được 5.012 hội viên mới, đạt hơn 100% mục tiêu, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 50.511 người, chiếm 81% số hộ sản xuất nông nghiệp.

Hằng năm, 100% Hội Nông dân cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cấp cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá.

Trong nhiệm kỳ có 50.130 lượt hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có 23.800 lượt hộ đạt. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh đã có 8.157 hộ hội viên thoát nghèo, bình quân tỷ lệ hộ hội viên giảm nghèo đạt 2,46%...

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã hướng dẫn xây dựng thành công 60 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (đạt 150%). Xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 131,5%; tổ chức đào tạo nghề cho 4.263 lao động nông thôn (đạt 324%); tổ chức vận động, kết nạp 5.012 hội viên mới; 625 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng...

Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn tới dự và chỉ đạo. (Ảnh HND Bắc Kạn)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường Trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng và ghi nhận những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới Phó Chủ tịch Thường Trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cần thực hiện một số những nội dung:

Thứ nhất: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn của tỉnh. 

Thứ hai: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cần phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước tri thức hóa người nông dân, huy động nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Nhung.

Thứ ba: Với trách nhiệm là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng nhu cầu vận động nông dân trong tình hình mới.

Thứ tư: Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc số, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, chính sách kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Các đại biểu đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh Hà Nhung.

Thứ năm: Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cần nâng cao hơn nữa năng lực của Ban chấp hành Hội Nông dân cấp tỉnh và các cấp; đề cao sự đóng góp của cá nhân các ủy viên Ban chấp hành, nhất là các ủy viên đại diện các Sở, ngành, các doanh nhân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên nông nghiệp, nông dân và nông thôn của Bắc Kạn vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; vì vậy đòi hỏi các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phải đổi mới mạnh mẽ để vươn lên xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt của các phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Trong 2 ngày 24-25/9 Hội Nông dâ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh HND Bắc Kạn)

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa mới, ông Cao Minh Hải đã tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thống nhất 15 chỉ tiêu cụ thể:

1. Có 100% cán bộ Hội, hội viên nông dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội.

2. Trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng chi Hội Nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, nghiệp vụ công tác Hội.

3. Kết nạp mới từ 3.500 hội viên trở lên; thành lập mới 250 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 8 chi Hội Nông dân nghề nghiệp

4. Có trên 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc nhiệm vụ.

5. Phấn đấu 100% chi hội có Quỹ, số quỹ bình quân/hội viên tăng 10% trở lên/năm.

6. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 10.000 hội viên trở lên; hỗ trợ ít nhất 18.000 hội nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

7. Phấn đấu có 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

8. Hằng năm có 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

9. Có từ 20% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 120 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

10. Phấn đấu 100% hộ hội viên ký cam kết “Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”.

11. Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên.

12. Phấn đấu 100% cơ sở Hội có mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

13. Hằng năm, có 90% trở lên hộ hội viên đăng ký gia đình văn hoá.

14. Xây dựng mới, củng cố, nâng cao chất lượng 40 sản phẩm OCOP.

15. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 540 hội viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng.