Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2018

12:00 23/03/2018 GMT+7

Từ năm 1961 đến nay, Tổ chức Khí tượng thế giới chọn ngày 23/3 hàng năm để kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới. Đây là ngày có hiệu lực của bản Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới vào năm 1950 và là dịp để tôn vinh những đóng góp của các Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia đối với công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 Tổ chức Khí tượng thế giới chọn là “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu”. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thuỷ văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt động kinh tế – xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Hưởng ứng chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường lồng ghép Chương trình nghệ thuật “Nước và Cuộc sống” được truyền hình trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam để làm rõ hơn sự liên kết mật thiết giữa hoạt động dự báo khí tượng thủy văn và các hoạt động về tài nguyên nước hiện nay.

Tại Kiên Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2018 tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp dự trữ nước mưa, nước sạch tại hộ gia đình để phòng ngừa trường hợp thiếu nước sinh hoạt do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Phát tờ rơi, phóng sự truyền tải thông điệp, ý nghĩa “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới”; phổ biến các quy định mới của pháp luật về công tác quản lý tài nguyên nước, các quy định bảo vệ hành lang an toàn công trình khí tượng thủy văn tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn treo băng rôn, banner về “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2018 trên các trục đường chính trong nội ô huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (thời gian từ ngày 19-25/3/2018)./.

Hoàng Quân