Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Qua 4 lần cải cách tiền lương, chưa lần nào đồng bộ, toàn diện như lần này

15:54 24/10/2023 GMT+7
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, qua 4 lần cải cách tiền lương, chưa có lần nào chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV đang diễn ra và một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cải cách tiền lương từ 1/7/2024. Tại phiên thảo luận tổ sáng 24/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, đây là điểm nhấn, dấu ấn của Quốc hội, vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời sự tạo tâm trạng xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vui và phấn khởi.

Bà Thanh Trà phân tích, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình của họ mà còn nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Cải cách tiền lương cũng chính là động lực tăng trưởng kinh tế. Bởi khi lương được nâng lên sẽ tác động đến cung - cầu.

Ngoài ra, cải cách tiền lương còn thực hiện mục tiêu cơ cấu, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

qua 4 lan cai cach tien luong, chua lan nao dong bo, toan dien nhu lan nay hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 6

Đề cập nội dung cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hệ thống bảng lương mới được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý thay cho bảng lương theo hệ số hiện nay tồn tại từ năm 2004. Qua 4 lần cải cách tiền lương, chưa có lần nào chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này.

Theo đó, chính sách tiền lương mới được cơ cấu lại để tính tỷ lệ lương cơ bản (70%), tỷ lệ phụ cấp (30%); loại hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù và bổ sung 10% lương cơ bản để thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện mục tiêu thưởng cho cán bộ, công chức- viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những vấn đề mới này phù hợp với xu thế công bằng, tiến bộ.

Khi cải cách tiền lương, bộ trưởng cho hay, ngành giáo dục, y tế sẽ thực hiện được mục tiêu tăng lương. “Khi đó xã hội phấn khởi, viên chức, nhất là giáo viên, bác sĩ sẽ phấn khởi”, bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

“Nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì có một số cơ quan có thể bị giảm 50% lương. Nhưng theo tinh thần Nghị quyết 27 thì những cơ quan có chính sách lương đặc thù sẽ được bảo lưu (không tăng thêm nhưng không giảm đi). Như vậy để hướng đến sự công bằng với người hưởng lương”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý, nguồn lực chuẩn bị cải cách tiền lương mới thực hiện từ 1/7/2024, sau năm 2024 tiếp tục tăng 7% để bù trượt giá và tăng GDP, chỉ đảm bảo đến năm 2026. Sau năm 2026 nếu không nỗ lực thì khó thực hiện tiếp chính sách tiền lương mới.

Vì vậy, để có nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương bền vững, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung để tạo nguồn lực tài chính bền vững.

Bà Trà cũng lưu ý công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức. Bởi quá trình tăng lương sẽ có giai đoạn chuyển lương cũ sang lương mới theo vị trí việc làm thì không thể đồng bộ ngay được mà sẽ có những vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, cần tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, thời gian tới sẽ có cơ chế tốt hơn để giảm viên chức hưởng lương Nhà nước để có thêm nguồn thực hiện cải cách tiền lương.