Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam

17:19 21/11/2020 GMT+7
Ngày 21/11, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam chính thức ra mắt. Tham dự lễ ra mắt Hội đồng Nông nghiệp Việt Nam có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và các đại

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam chính thức ra mắt.

Quang cảnh buổi Lễ.

Tham dự lễ ra mắt Hội đồng Nông nghiệp Việt Nam có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và các đại diện của Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), Bộ KHCN và các thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi ra mắt ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp cho biết: Hội đồng là tổ chức thành viên của VCCI. Hội đồng hoạt động trên cơ sở tự nguyện, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đồng thời các thành viên trong Hội đồng hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và ngành Nông nghiệp Việt Nam nói riêng.

Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp thành lập với mong muốn kết nối các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong và ngoài nước (đặc biệt là các đơn vị có các sản phẩm phục vụ nông nghiệp; các sản phẩm công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp, những tổ chức, cá nhân có cống hiến cho ngành Nông nghiệp) để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Ra mắt Ban Lãnh đạo Hội đồng.

Hội đồng doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam là nơi tập hợp và giúp các hội viên có cơ hội kết nối; xúc tiến thương mại, giao lưu, chia sẻ, hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh…

Theo ông Thắng, trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Hội đồng sẽ đẩy mạnh công tác vận động hội viên tham gia và không ngừng mở rộng qui mô; tăng cường công tác kết nối và xúc tiến thương mại, phát triển mở rộng thị trường, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Kết nối và mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho sản phẩm nông nghiệp; tìm kiếm, lựa chọn giống và công nghệ, qui trình chế biến phù hợp với mọi loại hình canh tác; kết nối và xúc tiến đầu tư vài các mô hình chế biến sâu trong nông nghiệp.

Hải Quỳnh