Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cử tri Quảng Nam ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

14:36 08/07/2024 GMT+7
Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được đông đảo cử tri ủng hộ.
Một góc thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định. Hiện nay, Đề án đã được tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan.

Kết quả: Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, tại huyện Nông Sơn, có 21.434/22.269 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 96,25%.

Tại huyện Quế Sơn, có 61.175/67.102 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 91,17%.

Đa số cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tại huyện Thăng Bình, có 3.560/3.792 cử tri xã Bình Chánh ủng hộ, đạt tỷ lệ 93,9%; 3.045/3.049 cử tri xã Bình Phú ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,87%; 3.656/3.714 cử tri xã Bình Định Bắc ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,44%; 3.298/3.419 cử tri xã Bình Định Nam ủng hộ, đạt tỷ lệ 96,46%.

Tại thành phố Tam Kỳ, có 6.558/6.583 cử tri phường An Xuân ủng hộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 99,62%; 2.991/3.005 cử tri phường Phước Hoà ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,53%.

Tại huyện Hiệp Đức, có 1.466/1.476 cử tri sã Hiệp Hòa ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,32%; 1.183/1.429 cử tri xã Hiệp Thuận ủng hộ, đạt tỷ lệ 82,79%.

Có 4.203/4.214 cử tri xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên ủng hộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 99,74%; 3.236/3.284 cử tri xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,53%.

Tại huyện Nông Sơn, có 2.288/2.312 cử tri xã Sơn Viên ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,96%; xã Quế Lộc có 3.949/3.973 cử tri ủng hộ 99,4%.

Tại huyện Phú Ninh, 100% (3606/3606) cử tri thị trấn Phú Thịnh ủng hộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; 3.798/3.925 cử tri xã Tam Vinh ủng hộ, đạt kết quả 96,76%.

Tại huyện Tiên Phước, 1.969/2.088 cử tri xã Tiên Cẩm ủng hộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 94,3%; 2.139/2.523 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 84,78%.

Theo Chinhphu.vn

Bà Rịa - Vũng Tàu lấy ý kiến người dân về tên huyện, xã khi sáp nhập
(Tapchinongthonmoi,vn) - Ngày 22/4, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lấy ý kiến cử tri về dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh.