Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tiến hành quy trình ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

17:38 29/01/2021 GMT+7

Ngày 29/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội XIII cho biết:

Buổi sáng:

– Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

–  Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

–  Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn.

–  Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

–   Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

–   Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII./.