Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tổng cục KTTV kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn tại Quảng Trị

08:38 22/06/2018 GMT+7

Ngày 21/6, đoàn kiểm tra của Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh.

Tổng cục KTTV làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, trong thời gian qua Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn phổ biến luật KTTV cho hơn 300 cán bộ, công chức các Sở, ban ngành và các địa phương trên toàn tỉnh. Hàng năm, Sở TN&MT Quảng Trị cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Khí tượng thế giới 23/3.

Quảng Trị hiện có 2 trạm Thủy văn dùng riêng và 10 trạm đo mưa tự động do Văn phòng Thường trực Ban chi huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quản lý, có 13 hồ chưa, đập dâng và 3 thủy điện phải quan trắc khí tượng thủy văn theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và việc sử dụng tin dự báo, cảnh báo KTTV cũng được địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định. Quảng Trị cũng đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về KTTV và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Quảng Trị đã tích cực phối hợp với Đài KTTV cùng các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ công trình KTTV của địa phương trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về hành lang kỹ thuật và bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn bởi các nguyên nhân : Việc mở rộng khu dân cư, nhà ở ; mật độ xây dựng, chiều cao công trình… Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đài và 7/8 trạm, 5/10 trạm tự động KTTV…

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục KTTV đánh giá cao hiệu quả thực hiện pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhờ việc ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn một cách khoa học; Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu rất chặt chẽ… nên công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai được các cơ quan chức năng chấp hành nghiêm túc, đúng quy chế hiện hành.

Ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị  kiến nghị với Tổng Cục KTTV, tiếp tục có nhiều văn bản hưởng dẫn công tác dự báo giúp Đài KTTV tỉnh, Đài KTTV khu vực thực hiện dự báo cụ thể, chính xác, khoa học hơn nữa, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan có tham mưu UBND tỉnh trong việc tăng cường công tác phục vụ khí tượng thủy văn trên địa bàn.

PV