Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tỷ lệ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là 1,73
08:11 29/04/2021 GMT+7

Theo đó, danh sách gồm 868 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 9 người tự ứng cử) tại 184 đơn vị bầu cử để cử tri bầu ra 500 đại biểu Quốc hội.

(Theo VOV)