Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
14 chỉ tiêu công tác của Hội Nông dân Việt Nam năm 2020
17:24 16/01/2020 GMT+7
Ngày 16.1.2020, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị “Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 4 (khóa VII)”. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư

Ngày 16.1.2020, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị “Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN lần thứ 4 (khóa VII)”.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư Hội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Hội, lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội, Chủ tịch HND các tỉnh, thành phố.

Năm 2019 với nhiều khởi sắc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cho biết, Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 4 là Hội nghị triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII trong năm 2020 đã đề ra. Vì vậy với tinh thần nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước các đại biểu phát huy trí tuệ, thực hiện tốt phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển” tập trung phân tích kỹ, sâu sắc, khẳng định những kết quả, thành tựu trong năm 2019, đồng thời bổ sung những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và làm rõ nguyên nhân trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong năm qua để rút kinh nghiệm và quyết tâm khắc phục khó khăn; phấn đấu trong năm 2020, đưa công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có nhiều đột phá, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra theo hướng có lợi cho người nông dân, giúp nông dân chọn mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện địa phương, tạo tiền đề tốt cho các năm tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra. Qua đó, nâng cao hơn nữa vai trò của Hội NDVN trước Đảng, Nhà nước và giai cấp nông dân.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, năm 2019 Hội NDVN đã quán triệt, cụ thể hóa 3 Nghị quyết 04, 05, 06 thành những chương trình hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân. Cụ thể: Thực hiện Nghị quyết 04 về xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các cấp Hội đã thành lập mới được 252 chi hội nông dân nghề nghiệp và 2.469 tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, từng bước hình thành “chi hội 3 trong 1”: Hội ND, hợp tác xã, doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, các cấp Hội đẩy mạnh phát triển hội viên mới, mở rộng thành phần đối tượng, kết nạp hội viên, đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Năm 2019, các cấp Hội đã kết nạp được 295.843 hội viên, chất lượng hội viên được nâng lên, hội viên ngày càng gắn bó tổ chức Hội…

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, chủ đề hoạt động năm 2020 là xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên; chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Đây là 3 “từ khóa” chính, 3 nhiệm vụ trọng tâm các cấp Hội NDVN cần tập trung triển khai thực hiện tốt trong năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, năm 2019 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Hội NDVN, các cấp Hội có nhiều đổi mới sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân…

Ban Thường vụ T.Ư Hội đã chỉ đạo tổ chức 4 hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 tại cơ quan T.Ư Hội và tại 3 vùng trong cả nước; thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023; thành lập 6 Ban Chỉ đạo 6 Cụm thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân. Trong năm 2019, Hội NDVN cũng ban hành 3 Nghị quyết của BCH T.Ư Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch vững mạnh.

Vị thế của Hội NDVN được thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy.

Tuy nhiên, phong trào công tác Hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN và 3 Nghị quyết 04,05,06 của BCH T.Ư Hội khóa VII ở một số nơi còn chậm, chủ yếu mới dừng lại ở phổ biến, quán triệt; Đội ngũ cán bộ Hội nhìn chung còn hạn chế về nhận thức, về trình độ, năng lực, chưa sâu sát cơ sở. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân chưa kịp thời…

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội cho biết, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội đã tham mưu tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ T.Ư Hội tại 25 tỉnh, thành phố; xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2019 và tiến hành kiểm tra tại 6 tỉnh: Hưng Yên, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Giang, An Giang, Trà Vinh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, 03 Nghị quyết của BCH T.Ư Hội NDVN về xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019… Kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra cho thấy, Hội ND các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ về những kết quả, khó khăn kiến nghị trong công tác Hội và phong trào nông dân của các địa phương; đại biểu Hội ND tỉnh Tuyên Quang, Hội ND tỉnh Hà Tĩnh, Hội ND tỉnh Gia Lai đã chia sẻ về những cách làm hay, những  mô hình có trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động công tác Hội tại cơ sở, những hoạt động của các cấp Hội đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao và tạo sự tin tưởng của hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Hội, của tổ chức Hội…

Chủ tịch Thào Xuân Sùng tặng Cờ thi đua cho Hội ND các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

14 chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020  

Năm 2020, Hội NDVN đã đặt ra 14 chỉ tiêu thi đua chủ yếu như: Kết nạp được 240.000 hội viên mới; có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; có 21.182 cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phương pháp công tác Hội; có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 10%/năm; có 2.685 Hội ND cấp xã chủ trì, tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 1 tổ hợp tác và 323 hợp tác xã trở lên…

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân. Kết nạp hội viên theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng hội viên là ngư dân, vùng bãi ngang ven biển, nông dân vùng đồng bào có đạo, các chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, các học sinh phổ thông trung học, sinh viên đại học, cao đẳng… Đổi mới hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân…

Vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ nghèo về kỹ thuật, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, Hội sẽ chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan phân loại, làm rõ nguyên nhân các hộ nghèo để có biện pháp cụ thể hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững…

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2019, đã có 29 Hội ND tỉnh, thành phố đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, 13 Hội ND tỉnh, thành nhận Bằng khen của BCH T.Ư Hội NDVN. BCH T.Ư Hội NDVN cũng tặng cờ thi đua cho 17 Hội ND tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

BCH T.Ư Hội đã tổ chức chia tay 6 đồng chí ủy viên BCH T.Ư HND khóa VII chuyển công tác khác.

Lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành phố ký giao ước thi đua năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã phát động thi đua năm 2020 phát huy tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” các cán bộ Hội đẩy mạnh xây dựng chi Hội, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Chủ tịch yêu cầu Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020…

Tin, ảnh: Quỳnh Chi