Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư

19:00 22/02/2019 GMT+7
Tăng cường tạo quỹ đất sạch phục vụ cho đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án có sử dụng đất, phát triển quỹ đất để phục vụ mục đích công ích, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư là một trong những mục tiêu quan trọng trong

Tăng cường tạo quỹ đất sạch phục vụ cho đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án có sử dụng đất, phát triển quỹ đất để phục vụ mục đích công ích, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tại các khu kinh tế tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư

Tỷ lệ thu hồi đất để thực hiện dự án còn thấp

Thời gian qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ban, ngành đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tạo quỹ đất sạch sẵn sàng tiếp nhận và triển khai các dự án một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao các ngành chức năng  rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, hầu hết các dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua đều gặp khó khăn khi tiến hành thực hiện các thủ tục về đất đai. Theo đó, tỷ lệ dự án thực hiện thu hồi đất, có quyết định giao đất theo quy định của pháp luật chiếm tỷ lệ thấp. Cụ thể, tổng số dự án có thu hồi đất trong năm 2018 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 515 dự án với diện tích là 4.083,555ha; được thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về danh mục dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 là 473 dự án, với diện tích là 3.848,45ha và Nghị quyết 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh bổ sung thêm danh mục dự án có thu hồi đất năm 2018 là 42 dự án với diện tích là 235.105ha.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nay, phần lớn dự án thuộc danh mục đã và đang được  triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số dự án hoàn thành  các thủ tục đất đai còn rất ít, dẫn đến tỷ lệ thu hồi đất thực hiện dự án trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ không cao. Kết quả cho thấy, trong năm 2018, số dự án đã thực hiện thu hồi, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có quyết định thu hồi đất là 103 dự án, chiếm tỷ lệ 20,72%; diện tích thu hồi đất 425,41ha, chiếm tỷ lệ 10,82%. Số dự án đang thực hiện là 198 dự án, chiếm tỷ lệ 40,17%; diện tích 1.593,24 ha, chiếm tỷ lệ 40,745%. Số dự án chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ là 201 dự án, chiếm tỷ lệ 39,11%; diện tích là 1.986,07ha chiếm tỷ lệ 48,44%…

Dự án Khu du lịch Paradise (TP. Vũng Tàu) đang được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực

Chủ động tạo quỹ đất sạch

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Việc chủ động tạo trước mặt bằng sạch, đón nhà đầu tư không chỉ khắc phục những hạn chế cơ bản trong công tác quản lý, sử dụng đất mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, hạn chế thấp nhất những tiêu cực, thu hút các nhà đầu tư thực sự đủ năng lực, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Theo đó, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Quỹ Phát triển đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai bán đấu giá; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ, hợp đồng cho thuê đất thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn hiện còn tồn đọng, chuyển hồ sơ địa chính kịp thời đến các cơ quan có liên quan theo quy định.

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, hiện nay, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2560/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Theo đó, Sở TN&MT đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương, triển khai thực hiện lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 khu đất.

Cụ thề, 10 khu đất có quyết định giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý diện tích 37,48 ha và 04 khu đất mới có chủ trương giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất diện tích 5,56 ha. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất đai để đấu giá các khu đất khác. Dự kiến, đến hết năm 2019 sẽ đấu giá quyền sử dụng đất thêm 07 khu đất với tổng diện tích 127,24ha. Năm 2020 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 08 khu đất với tổng diện tích 215,49ha.

Bên cạnh đó, để khắc phục những khó khăn trong việc thu hồi đất để thực hiện dự án, thời gian tới Sở TN&MT sẽ tổ chức thẩm định, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của cấp huyện để trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt; tham mưu thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất công sử dụng không hiệu quả.

Qua đó, tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh đầu tư; tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm tham mưu UBND tỉnh gia hạn, giãn tiến độ hoặc thu hồi dự án theo quy định. Đồng thời, tổ chức các buổi tiếp xúc doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, nhất là liên quan đến các thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng…

Linh Nga/TNMT