Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bạc Liêu 2019, năm nước rút để về đích là tỉnh khá

19:00 20/02/2019 GMT+7
Năm 2018 đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu của Chính phủ, 2019 là năm thứ 4 liên tục nỗ lực thực hiện nước rút kế hoạch 2015 – 2020 đưa Bạc Liêu vào top tỉnh khá của khu vực. Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trong buổi họp mặt báo chí

Năm 2018 đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu của Chính phủ, 2019 là năm thứ 4 liên tục nỗ lực thực hiện nước rút kế hoạch 2015 – 2020 đưa Bạc Liêu vào top tỉnh khá của khu vực. Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trong buổi họp mặt báo chí đầu năm vào ngày 20/2/2019 vừa qua.

Nỗ lực trở thành viên ngọc xanh

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Quang Dương -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu cho biết: “Năm 2019 là thời điểm nước rút quyết định thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào top khá khu vực và trung bình khá của cả nước. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

ông Nguyễn Quang Dương , Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

Đường hướng và nhiệm vụ cụ thể cơ bản đã được xác định, điều quan trọng là triển khai thực hiện như thế nào. Phương châm hành động của Bạc Liêu được xác định “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”. Triển khai nhiệm vụ “Nói đi đôi với làm”, làm việc gì dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm”.

Ông Dường Thành Trung -Chủ tịch UBND tỉnh, đã nhắc lại câu nói của Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc khi làm việc với Bạc Liêu ngày 12/1/2019: “Xây dựng Bạc Liêu thành viên ngọc xanh bên bờ biển phía Nam của đất nước”. Theo đó, Bạc Liêu xác định năm 2019 tiếp tục phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, mà 5 trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được Đảng bộ Bạc Liêu xác định:

1/Nông nghiệp, trọng tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm-lúa-gạo; 2/Năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời; 3/Phát triển du lịch; 4/Phát triển giáo dục y tế chất lượng cao; 5/Phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh.

Phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư

Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP của Bạc Liêu đạt 26.1999 tỷ đồng, tăng 8,36% so với năm 2017 (cao nhất nhiệm kỳ, tăng 1,2 lần so với kế hoạch 2017). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: Nông nghiệp chiếm 41,30%; Công nghiệp xây dựng 15,72%; Dịch vụ chiếm 41,47%. Đây là lần đầu tiên tỷ trọng nông nghiệp thấp hơn khu vực dịch vụ.

Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người ước đạt 42,05 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp, công thương nghiệp, đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải đều đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2018, Bạc Liêu đã triển khai thực hiện 23 dự án, tổng vốn giải ngân 1.435 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án đã thực hiện ký quỹ số tiền 35.340,4375 triệu đồng. 400 doanh nghiệp mới được thành lập với số vốn 2.600 tỷ.

Đáng mừng, sau khi Bạc Liêu mạnh dạn từ chối đầu tư nhiệt điện, năm 2018 đã có nhiều nhà đầu tư năng lượng sạch (điện gas, điện gió, điện mặt trời) đến khảo sát xin được đầu tư. Thậm chí, Bạc Liêu đã từ chối những nhà đầu tư không minh bạch -ông Dương Thành Trung chia sẻ.

H.Q