Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bão số 6 đã đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

13:47 11/10/2020 GMT+7
Vào lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và
Vào lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển có gió giật cấp 6-7. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (10 giờ ngày 11/10): Khoảng 15,1oN; 108,8oE. Sức gió mạnh nhất: cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30 km/h và suy yếu dần. /.

(Theo TT Dự báo Khí tương Thuỷ văn Quốc gia)