Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc
07:20 04/02/2023 GMT+7
Sáng 3/2, tại TP. Vĩnh Yên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1963 - 2/3/2023).

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Quochoi.vn

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác Hồ về thăm, đặc biệt trong lần đến thăm thứ 7 (ngày 2/3/1963), Người đã căn dặn: "Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta".

Khắc sâu lời dạy của Bác, 60 năm qua, với quan điểm "phải để nông dân làm chủ ruộng đất của mình", Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên mạnh mẽ không ngừng, đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ một tỉnh thuần nông, với sự năng động, đổi mới, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo trong thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc đã trở thành một tỉnh công nghiệp - một trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy của cả nước, một địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Phát biểu lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Vĩnh Phúc là vùng đất lịch sử, chính trị và văn hóa lâu đời trong lịch sử lập quốc và phát triển mấy nghìn năm của đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần về thăm Vĩnh Phúc và nhiều lần gửi thư khen ngợi hoặc biểu dương trên báo chí mỗi khi tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu. Sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Người, của Trung ương Đảng là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc củng nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước...

Năm 2023, Vĩnh Phúc cùng cả nước tự tin, vững bước vào năm "bản lề" có ý nghĩa quyết định thành công những quyết sách của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước thời cơ mới và vận hội mới, trên nền móng những thành tựu to lớn của 60 năm qua, với vị thế mới và tâm thế mới, nhất định chúng ta đã đổi mới, sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa; đã đoàn kết, nhất định không ngừng đoàn kết keo sơn hơn nữa; đã nỗ lực, nhất định nỗ lực, chủ động toàn diện và bền lòng hơn nữa… nguyện đền đáp xứng đáng ân tình sâu nặng và hiện thực hóa thành công mong mỏi của Bác Hồ dành cho Vĩnh Phúc.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nghiên cứu và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng song hành và chặt chẽ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trước mắt, soát xét, đánh giá và tổng kết một bước việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tới giữa nhiệm kỳ, đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung phù hợp và thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 30-NQ/TW  ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thứ hai, tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương thức, làm chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức Đảng; vai trò và nhiệm vụ quản lý của các cấp chính quyền; sàng lọc, phát triển đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức thật sự liêm chính, tôn trọng và phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị thật sự gọn nhẹ, chuyên nghiệp, liên thông gắn với lộ trình số hóa và nâng cao hiệu quả quản trị. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo Bác và những lời dặn dò của Bác khi Người về thăm tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng, các lợi thế và vị trí cửa ngõ phía tây bắc của Thủ đô Hà Nội nhằm xây dựng Vĩnh Phúc xứng đáng là tỉnh giữ vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Đồng bằng sông Hồng; trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước...

Thứ tư, coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với thực hiện phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ và phát triển toàn diện môi trường sống một cách nhân văn trên nền tảng các giá trị truyền thống, mang bản sắc của vùng đất và con người Vĩnh Phúc, hài hòa với vùng, với cả nước và sự tiến bộ của thời đại.

Khơi thông mọi nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế,... trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu của một trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển. Tất cả nhằm mục tiêu: "Chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân".

Thứ năm, với vị trí địa chiến lược quan trọng, Vĩnh Phúc cần coi trọng nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trực tiếp bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh công nghiệp và yên dân; triệt tiêu từ sớm, từ xa, từ gốc các yếu tố có khả năng gây mất ổn định nhằm bảo đảm môi trường sống và sản xuất an toàn, ổn định, thân thiện để không ngừng thu hút mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước phát triển kinh tế, xã hội, môi trường hiện đại, bền vững, nhân văn.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác dạy - Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sâu sắc rằng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện và đồng bộ hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, vì mục tiêu: Đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ bản đủ tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2045 là thành phố phát triển toàn diện.

*Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác dạy./.

Nguồn: Quochoi.vn

Theo Chinhphu.vn