Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở bám sát thực tiễn của hội viên nông dân
Hoàng Tính - 07:18 31/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Tính đến hết ngày 30/3 Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở. Sau thành công Đại hội cấp cơ sở, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn để thực hiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện theo đúng kế hoạch.

Ngay sau khi Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được tổ chức thành công tại Hội Nông dân xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ) ngày 03/01/2023. Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai, tính đến ngày 30/3 đã có 174/178 cơ sở Hội tổ chức Đại hội thành công nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội Nông dân xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ) đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân thành công tốt đẹp. (Ảnh HND tỉnh Thái Nguyên)

Điều đáng ghi nhận từ Đại hội các cơ sở đó chính là các đơn vị đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới.

Bên cạnh việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân cơ sở cũng cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đổi mới, nhiệm vụ cấp ủy giao; chuyển đổi số, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; liên kết, hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị; xử lý rác thải, bảo vệ môi trường...

Đồng thời thực hiện hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai, chỉ đạo thực hiện Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thành công ở Đại hội cấp cơ sở sẽ là tiền đề để Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Ảnh HND tỉnh Thái Nguyên)

Thông qua Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội cấp cơ sở, các đơn vị đã tích cực phát động các phong trào thi đua, trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương tại nơi diễn ra đại hội; xây dựng tuyến đường hoa, chỉnh trang nhà văn hóa, thể thao ở cơ sở, ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp.… Các hoạt động thiết thực trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh.