Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đại hội XIII của Đảng sẽ bế mạc sớm hơn dự kiến, vào ngày 1/2/2021

20:34 30/01/2021 GMT+7
Theo đó, dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 1/2/2021.

Chiều tối 30/1, Đại hội XIII của Đảng thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Theo đó, dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 1/2/2021.

Trước đó, Đại hội XIII ở phiên trù bị ngày 25/1 đã thông qua chương trình làm việc Đại hội. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Như vậy, sau khi rút ngắn thời gian làm việc, Đại hội dự kiến sẽ bế mạc vào sớm hơn dự kiến một ngày.

Qua 5 ngày làm việc chính thức, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành thảo luận về các văn kiện, cũng như tiến hành quy trình công tác nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trong ngày làm việc hôm nay (30/1), các đại biểu đã bỏ phiếu để bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Theo quy trình nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.