Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân VN – một trong 3 đơn vị được Bộ Chính trị quyết định kiểm tra năm 2018

19:59 23/04/2018 GMT+7

Chiều ngày 23.4, tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Đoàn kiểm tra của  Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương  Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra  đã công bố Quyết  định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với  việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Về phía Trung ương Hội NDVN, có ông Lều Vũ Điều – ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN và các lãnh đạo, trưởng các ban, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đã nêu rõ Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban Thương vụ Tỉnh uỷ  Phú Yên, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đảng đoàn Trung ương Hội NDVN.

Bà Trương Thị Mai tại buổi công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Bà Trương Thị Mai cho biết, từ năm 2016 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều tổ chức các Đoàn kiểm tra tập trung vào 2 chủ đề lớn: Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo kết quả đánh giá trong năm 2017, nhận thức về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị rõ nét hơn, có bước chuyển biến và trách nhiệm trước Đảng, nhân dân rõ nét hơn; các địa phương đã xác định trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề đột phá, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết và có những kết quả bước đầu; về kỷ luật, kỷ cương, tự chịu trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, các vấn đề của tổ chức Đảng được tập trung giải quyết, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng có đổi mới sáng tạo, việc tổ chức đối thoại với nhân dân được triển khai, thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã coi trong việc biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt. Tuy nhiên, vai trò nêu gương còn nhiều nơi chưa gương mẫu, cá biệt có những cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý ở mức độ cao; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc chưa cao; tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn nể nang, né tránh.

Từ kết quả của các Đoàn kiểm tra trong năm 2017, bà Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam xem xét, nghiên cứu những mặt đạt được, những mặt hạn chế để tự soi vào mình và có bản tự đánh giá. Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã có nhiều văn bản của Trung ương, đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân căn cứ vào các văn bản đó để đánh giá, nhất là với những vấn đề liên quan đến Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Cần bám sát đề cương và gắn với thực tiễn và trách nhiệm của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Và đặc biệt là báo cáo đúng thực tế đang diễn ra, gắn với yêu cầu của Đảng…

Phát biểu đại diện Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN   tiếp nhận và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo của Đoàn Kiểm tra, sẽ tổ chức triển khai đúng tiến độ và yêu cầu các đơn vị thuộc Trung ương Hội NDVN nghiêm túc thực hiện.

Lương Thủy